Så här betalar du mervärdesskatt eller kontrollerar betalningsuppgifterna för mervärdesskatt

 1. Välj ”Betalning av skatter” på MinSkatts ingångssida.

 2. På sidan som öppnas gå till Skatter på eget initiativ.

  Nu kan du via MinSkatt öppna nätbanken för att betala skatter eller bara kontrollera betalningsuppgifterna för t.ex. framtida behov.

  a) Betala via MinSkatt:

  • Välj knappen Betala skatter på eget initiativ.
  • Skriv in skattebeloppet och gå vidare via knappen Nästa.
  • Gå till betalningen genom att klicka på Öppna nätbanken. Betalningsuppgifterna (kontonummer och referensnummer) är färdigt ifyllda i nätbankens betalningsunderlag. När du betalar via MinSkatt är betalningsdagen alltid den innevarande dagen och den kan inte ändras.

  b) Kontrollera betalningsuppgifterna (referensnumret och kontonumret)

  • Under Andra betalningssätt ser du referensnumret för skatter på eget initiativ, såsom moms. Observera att referensnumret måste anges i sin helhet, inklusive bokstäverna RF.
  • Under Skatteförvaltningens kontonummer ser du kontonumren som är i bruk.
 3. När du har betalat skatten visas betalningen i MinSkatt inom 1–2 vardagar.