Hurdan verksamhet är momsfri?

All försäljning av varor och tjänster omfattas i allmänhet av moms om verksamheten är rörelsemässig. I mervärdesskattelagen definieras dock separat vilka varors eller tjänsters försäljning är momsfri.

Momsfria är bland annat:

 • hälso- och sjukvård
 • socialvård
 • allmänbildande utbildning och yrkesutbildning, högskoleutbildning och grundläggande konstutbildning
 • finansiella tjänster och försäkringstjänster
 • vissa honorar
 • upphovsrätter
 • försäljning och uthyrning av fastigheter och aktielägenheter
 • allmänna posttjänster
 • vissa andra varor och tjänster (exempelvis arrangemang av lotterier)

Dessa försäljningar kan man inte fakturera inklusive moms och inte heller går det att dra av momsen för inköp av dessa.

Observera att det även finns sådan momsfri försäljning från vilka momsens andel av kostnaderna kan dras av. Dessa försäljningar kallas för försäljning som omfattas av så kallad nollskattesats. Ett exempel på verksamhet som omfattas av nollskattesats är internationell handel med varor och tjänster. Verksamhet som omfattas av nollskattesats är alltså en annan sak än momsfri verksamhet som behandlas på denna sida.

I vilka situationer kan man registrera sig även om verksamheten är momsfri?

I vissa fall kan man ansöka om momsskyldighet frivilligt även om verksamheten är momsfri.

 • Verksamheten i ett företag bedrivs i liten skala, det vill säga omsättningen underskrider 10 000 euro under räkenskapsperioden (12 månader).
 • Ett företaget hyr ut fastigheter och uthyrningen uppfyller vissa förutsättningar, till exempel att hyresgästen fortlöpande använder fastigheten eller en del av den för sin momspliktiga verksamhet. Läs mera i den detaljerade anvisningen: Ansökan om mervärdesskattskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet.
 • Artistförmedlare får ersättning av evenemangarrangörer för framträdanden. Den som uppträder kan exempelvis vara en musiker, programvärd, sportutövare eller annan offentlig person. Personen som uppträder kan sälja själv eller säljaren kan vara ett företag som förmedlar uppträdanden. Säljaren (antingen artisten eller företaget) kan registrera sig som momsskyldig. Obs! Efter registreringen är även den övriga affärsverksamheten momspliktig även om omsättningen underskrider 10 000 euro. Läs mera: Konstnärer och andra personer som får honorar kan ansöka om att bli momsskyldiga
 • Ett allmännyttigt samfund har inkomster som inte anses som skattepliktig näringsinkomst men samfundet vill frivilligt anmäla sig som momsskyldigt. 

Så här anmäler du dig till momsregistret

Om företaget inte är infört i registret över momsskyldiga

Om företaget inte anmäler sig som momsskyldigt

 • kan företaget inte dra av momsen från sina anskaffningar
 • lämnar företaget inte momsdeklarationer och betalar inte moms
 • lägger företaget inte till moms på priset på sålda varor och tjänster.