Särskilt förfarande vid import

Om importören gjort sig skyldig till missbruk (eller sannolikt kommer att göra sig skyldig till missbruk), kan Skatteförvaltningen bestämma att ett särskilt förfarande ska tillämpas på importen. Importören bereds alltid tillfälle att inkomma med utredning innan hen överförs till särskilt förfarande.

I det särskilda förfarandet ska importören deklarera och betala momsen på importen till Tullen innan hen får de importerade varorna från Tullen. Importören får ett meddelande från Tullen om varor som stoppats i Tullen. När importören har lämnat in sin momsdeklaration och betalat momsen, meddelar Skatteförvaltningen Tullen om att varorna kan överlämnas till importören.

Om en importör i särskilt förfarande vill få de importerade varorna i sin besittning så snart som möjligt, kan hen deklarera och betala momsen till Skatteförvaltningen separat så snart tulldeklarationen har godkänts, redan före den normala momsdeklarations- och betalningstiden. Importören ska senare lämna in en ny momsdeklaration som ersätter den tidigare deklarationen. I denna s.k. ersättande momsdeklaration anges skattegrunden och skattebeloppet på nytt samt eventuellt avdrag och övriga momsuppgifter för skatteperioden.

En importör i särskilt förfarande ska hänföra momsdeklarationen för importen till den skatteperiod då förtullningsbeslutet för importen har godkänts – dvs. enligt förtullningsbeslutets godkännandedatum i stället för tulldeklarationens datum.

EXEMPEL

Ett företag i särskilt förfarande importerar varor till Finland. Förtullningsbeslutets godkännandedatum är 10.6.2018. Skatteförvaltningen informerar Tullen om att företaget har överförts till det särskilda förfarandet. Företaget anmäler utan dröjsmål skattebeloppet och skattegrunden för de importerade varorna till Skatt genom MinSkatt. Företaget räknar dessa uppgifter på basis av förtullningsbeslutet från Tullen. Förtullningsbeslutets godkännandedatum är 10.6.2018, varför företaget hänför sin momsdeklaration till juni. När importören har lämnat in sin momsdeklaration och betalat momsen, meddelar Skatteförvaltningen Tullen om att varorna kan överlämnas till importören. Företaget i särskilt förfarande ska ännu lämna in en ersättande momsdeklaration för juni med alla momsuppgifter för juni senast 12.8.2018.

Läs mer om överföring till det särskilda förfarandet i anvisningen Mervärdesskatteförfarandet vid import fr.o.m. 1.1.2018

Läs mer om mervärdesbeskattningen vid import och Ålands skattegräns.

Läs fler frågor och svar om mervärdesbeskattningen vid import i tjänsten för egna frågor.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken