Mervärdesskatten på import ska deklareras och betalas på eget initiativ

En importör som införts i registret över mervärdesskattskyldiga ska på eget initiativ deklarera och betala mervärdesskatten på import till Skatteförvaltningen. Uppgifterna anges med en momsdeklaration i MinSkatt. Den skatt som betalas och den skatt som dras av anges med samma deklaration. Deklarationen hänförs till förtullningsdagen, dvs. till den skatteperiod då förtullningsbeslutet har utfärdats. Genom MinSkatt kan man även betala mervärdesskatten.

Exempel: Periodisering av import
Förtullningsdagen enligt förtullningsbeslutet är 21.1.2018. Därmed har förtullningsbeslutet utfärdats i januari. Momsuppgifterna för import deklareras i momsdeklarationen för januari senast den 12 mars.  Importören ska i momsdeklarationen ange skattegrunden, skattebeloppet och eventuellt avdrag, om varan är avsedd för avdragsgillt bruk.

Exempel: Deklaration av mervärdesskatt på import
Tullen har utfärdat ett förtullningsbeslut för varan i januari 2018. Uppgifterna ska deklareras i momsdeklarationen för januari. Sista inlämningsdagen för deklarationen är 12.3.2018.

Mervärdesskatten på import av vara räknas på basis av tullvärdet. Tullvärdet har angetts i förtullningsbeslutet bekräftat av Tullen.

Skattebeloppet och skattegrunden för importen ska anges i momsdeklarationen under följande punkter:

  • Import av varor från utanför EU
  • Moms på import av varor från utanför EU.

Om de importerade varorna är avsedda för avdragsgillt bruk, ska skatt som ska dras av anges under punkten

  • Moms som ska dras av för skatteperioden

Exempel: Deklaration av mervärdesskatt på import
Ett företag har importerat varor till Finland i marknadsföringssyfte. Förtullningsbeslutets godkännandedatum är 25.3.2018. Varorna har förvärvats för företagets skattepliktiga affärsverksamhet, varför företaget har rätt att dra av mervärdesskatten. Företaget anger skattegrunden och skattebeloppet för importen under momsdeklarationens punkter ”Import av varor från områden utanför EU” och ”Skatt på import av varor från områden utanför EU”. Eftersom varorna är avsedda för avdragsgillt bruk, anger företaget även mervärdesskatten under punkten ”Moms som ska dras av för skatteperioden”.

Förtullningsbeslutets uppgifter för deklaration av moms

Du kan i MinSkatt söka jämförelseuppgifter för import per förtullningsbeslut. Sök uppgifter genom att välja Alla funktioner - Jämförelseuppgifter om moms på import.

Du kan söka uppgifter för tidsperioden du valt enligt skatteperiod eller enligt förtullningsbeslut. Som sökvillkor kan du också använda ett ombuds FO-nummer eller namn, förtullningsbeslutets nummer och tullvärdet. Du kan också ladda ned sökresultatet på din egen dator som en csv-fil genom att klicka på knappen Ladda ned som fil.

Du kan filtrera sökresultatets uppgifter t.ex. enligt förtullningsbeslutets nummer (funktionen Filtrera). När du i sökresultatet väljer förtullningsbeslutets nummer ser du mer detaljerade uppgifter om förtullningsbeslutet, t.ex. uppgiften om tullförfarandet; koden EU1, EU2 och FI.

Du ser också uppgifterna enligt förtullningsbeslutet i momsdeklarationen i MinSkatt som totalbelopp per skatteperiod (Jämförelseuppgift från Tullen om varuimport). Totalbeloppet består av tullvärdena i skatteperiodens förtullningsbeslut, de tullar som Tullen tagit ut samt skatter och övriga avgifter. I momsdeklarationen ser du också närmare uppgifter om import per förtullningsbeslut (knappen Visa närmare uppgifter).

Närmare importspecifika uppgifter i förtullningsbeslutet kan också fås direkt till bokföringsprogrammet eller via webbtjänsten Ilmoitin.fi. De importspecifika uppgifter som kan fås är vissa uppgifter i förtullningsbeslutet, såsom förtullningsbeslutets nummer, förtullningsdatumet och tullvärdet. Kontakta din programleverantör för att få reda på hur du kan få uppgifterna direkt till ditt bokföringsprogram. Via Ilmoitin.fi kan man få tillgång till uppgifterna också utan ett bokföringsprogram. Läs mer om hur du får uppgifterna via Ilmoitin.fi.

Hur korrigerar man fel i deklarationen?

Om du märker ett fel i deklarationen, t.ex. i skattegrunden eller skattebeloppet, ska uppgifterna korrigeras. Korrigera felet genom att lämna in en helt ny deklaration (s.k. ersättande deklaration) för den skatteperiod som felet gäller. Den nya deklarationen ersätter den tidigare deklarationen. Ange alla mervärdesskatteuppgifter i den nya deklarationen till de rätta beloppen.

Exempel: Ett företag har importerat varor och erhållit ett förtullningsbeslut från Tullen. Förtullningsdatumet är 15.3.2018. I efterhand märker deklaranten, att det i tulldeklarationen har angetts fel benämning för varan. Företaget korrigerar den tidigare tulldeklarationen. Ändring av benämningen medför en högre tullavgift. Företaget får ett korrigerat förtullningsbeslut från Tullen. Det korrigerade förtullningsbeslutet påverkar även räkningen av skattegrunden. Företaget ska korrigera sin momsdeklaration. Företaget lämnar in en ny deklaration och hänför den enligt den ursprungliga förtullningsdagen (15.3.2018). I denna s.k. ersättande deklaration korrigerar företaget skattegrunden och skattebeloppet för importen och anger även alla andra momsuppgifter för skatteperioden på nytt.

Tilläggsinformation på Tullens sidor:

Läs mer om deklaration och betalning av moms: Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ