Näringsidkare – ansök om återbäring av moms på förvärv du gjort i ett annat land

Du kan återbäras den moms som ingår i inköpspriset på varor eller tjänster som återbäring

  • om ditt företag är momsregistrerat
  • om du skaffar varor eller tjänster från utlandet för din momspliktiga affärsverksamhet
  • om ditt företag inte är momsskyldigt i det land där varorna eller tjänsterna har köpts.

Du kan också få tillbaka den moms som du har betalat i samband med varuimporten.

Även ett utländskt företag kan under vissa förutsättningar få återbäring av den moms som ingår i inköpspriset på en vara eller tjänst som företaget köpt i Finland.

Finländsk näringsidkare – så här ansöker du om återbäring från ett annat land

Du kan i MinSkatt ansöka om momsåterbäring från ett annat EU-land. Du behöver fakturor och andra verifikationer på de varor och tjänster för vilka du ansöker om momsåterbäring.

MinSkatt fungerar först bara delvis

MinSkatt har ersatt webbtjänsten ALVEU. Du kan lämna din ansökan i MinSkatt fr.o.m. 8.11.
Tjänsten fungerar först bara delvis:

  • Återbäringsansökningar kan lämnas normalt men de förmedlas till andra EU-länder först i början av december.
  • Mottagningsbekräftelser eller beslut från andra EU-länder tas inte heller emot i Finland. De uppdateras i MinSkatt först i december.
  • Ansökningar som gjorts i ALVEU och beslut och mottagningsbekräftelser som kommit till tjänsten ser du i MinSkatt fr.o.m. 8.11.

Gå till MinSkatt

Så här ansöker du i MinSkatt om momsåterbäring från ett annat EU-land

Så här bifogar du fakturor och importdokument till din ansökan som fil

Läs närmare om hur du kan ansöka om momsåterbäring från övriga EU-länder

Du kan ansöka om återbäring även från vissa länder utanför EU. Ta kontakt med skattemyndigheten i återbäringslandet och fråga efter noggrannare anvisningar om återbäringsförfarandet. 

Arbetar du i utlandet som näringsidkare? Så här ansöker du om återbäring från Finland 

Om ditt företag är verksamt i ett annat EU-land ska du göra så här

Ansök om momsåterbäring i e-tjänsten för ditt eget lands skattemyndighet.

Mer information:

Om ditt företag är verksamt utanför EU ska du göra så här

Du kan få tillbaka den moms som ingår i inköpspriset på varor och tjänster som du köpt i Finland om

  • ditt företag inte är momsskyldigt för försäljningen i Finland
  • ditt företaget inte har ett fast driftställe i Finland.

När ditt företag är etablerat utanför EU ska du ansöka om återbäring på pappersblanketten 9550r. Blanketten med tillhörande blankettanvisning hittar du på blankettsidan.