Återbäring till utlänningar

Om ett företag som har förts in i momsregistret i Finland förvärvar varor och tjänster i utlandet, kan företaget ansöka om återbäring av den moms som ingår i inköpspriset. Återbäring av moms kan sökas om varorna och tjänsterna har köpts från ett annat land där företaget inte är momsskyldigt för den försäljning som bedrivs. Också en moms som betalats i samband med varuimport kan återbäras.

Ett utländskt företag har på motsvarande sätt under vissa förutsättningar rätt till återbäring av den moms som ingår i inköpspriset på en vara eller en tjänst som har köpts från Finland.

Återbäring från ett annat EU-land ansöks i webbtjänsten ALVEU

Om ett finländskt företag ansöker om återbäring till utlänningar från ett annat EU-land, ska ansökan lämnas elektroniskt i ALVEU-tjänsten. Ansökan fylls i och skickas genom tjänsten. Inloggningen till tjänsten sker med en Katso-kod. En enskild näringsidkare som själv lämnar sin ansökan kan logga in i ALVEU-tjänsten med koderna till internetbanken eller med ett elektroniskt id-kort.

Ett liknande förfarande med återbäring till utlänningar i EU-länderna tillämpas också i vissa andra länder. Återbäring ansöks skriftligen från den behöriga myndigheten i respektive land. Ansökan ska lämnas inom den tid som fastställts av återbäringslandet. Närmare anvisningar om återbäringsförfarandet ges av skattemyndigheten i återbäringslandet.

En näringsidkare i ett annat EU-land kan ansöka om återbäring av moms från Finland

Ett momsskyldigt företag som verkar i ett annat EU-land kan ansöka om återbäring från Finland. Företaget ska lämna en ansökan om återbäring av moms genom den elektroniska webbtjänst som tillhandahålls av skattemyndigheten i det egna landet.

Ett företag utanför EU ska skriftligen ansöka om återbäring av moms

Också ett företag som är etablerat utanför EU kan ansöka om återbäring av moms från Finland. Om ett företag som verkar utanför EU inte är momsskyldigt i Finland för den försäljning som det bedriver och det inte har ett fast verksamhetsställe i Finland, kan företaget få återbäring på den moms som ingår i inköpspriset på varor och tjänster som det har förvärvat i Finland. Ansökan görs skriftligen på en av Skatteförvaltningen fastställd blankett på finska, svenska eller engelska.