Momsbeskattning av bloggande

Ofta får bloggare vederlag av ett företag för skrivande. Vederlaget kan vara pengar, varor eller tjänster. Om syftet är att mot vederlag skriva om företagets produkter eller ge företaget synlighet, säljer bloggaren reklam- eller marknadsföringstjänster till företaget. Försäljningen omfattas av moms (24 %). Om bloggarens omsättning emellertid är högst 10 000 euro per räkenskapsperiod, behöver bloggaren inte registrera sig som momsskyldig eller betala moms.

Ett blogginlägg är ett verk som författaren har upphovsrätt till. Mervärdesskatt betalas inte på överlåtelse av upphovsrätt eller ersättning som fås på grund av detta. I detta fall avtalas det om att upphovsrätten övergår på beställaren. Detta gäller dock inte bl.a. reklamverk eller fotografier, för vilka överlåtelserna omfattas av momsskyldigheten. Detta betyder att arvoden för att skriva bloggar ofta omfattas av moms (om gränsen på 10 000 euro per räkenskapsperiod överskrids).

Bloggaren kan också vara i ett anställningsförhållande och få lön för att skriva. Ingen moms betalas på lönen.

Många frågor har kommit in om momsbeskattningen av bloggar. Nedan några exempel på praktiska situationer. 

Exempel

En bloggare har frågat om arvoden som hon fått för blogginlägg omfattas av moms eller om blogginläggen kan betraktas som verk och de arvoden som fåtts för dem som momsfria. Det handlar om en skönhetsblogg och försäljningen har planerats ske som s.k. innehållssamarbete, dvs. köparen är ett företag som vill ha synlighet i bloggen för sin produkt (t.ex. en fuktkräm). Bloggen bör innehålla en länk till företagets webbplats eller något annat kort omnämnande. Företaget överlåter en produkt till bloggaren och hoppas att produkten ska synas i bloggen. Bloggaren testar produkten, skriver om sina erfarenheter i bloggen och lägger till sina egna foton.

Företaget betalar bloggaren ett på förhand avtalat arvode som är ett fast belopp för det färdiga blogginlägget. Blogginlägget publiceras på bloggarens egen webbplats och bloggandet sker med bloggarens egen utrustning. Bloggaren har inte avtalat om överföring av upphovsrätten med företaget, och bloggaren överlåter inte heller foton till företaget, om inte annat avtalas. 

Bloggarens egen syn är att den som betalar arvoden inte kan påverka blogginläggets innehåll, utan bloggaren är fri att skriva fritt om sina erfarenheter med sin egen stil. 

Bloggaren säljer en marknadsförings- och reklamtjänst till det företag som representerar produkten. Moms ska betalas på denna tjänst, om gränsen för verksamhet i liten skala (10 000 euro per räkenskapsperiod) överskrids. 

Bloggaren ska betala mervärdesskatt för försäljning av ovan beskrivna marknadsförings- och reklamtjänster enligt skattesatsen på 24 procent. 

Exempel

Kunden håller på att grunda ett företag som fungerar som en engelskspråkig bloggsida. Besökarna ska kunna donera pengar för bloggadministrationen med "ett knapptryck" om de vill. Detta lär vara sällsynt i Finland men vanligt i t.ex. Amerika, och eventuella donationer skulle åtminstone huvudsakligen komma från utlandet. Omfattas donationerna av moms?

Besökarna på sidan får inget för sina pengar, det är frivilligt att donera och besökarna kan själva bestämma beloppet. Denna verksamhet faller utanför mervärdesskattens tillämpningsområde, och följaktligen betalas ingen moms på donationerna.

Exempel

En bloggare erbjuder reklam-/marknadsföringssamarbete så att han eller hon säljer sidofälten på bloggen som annonsutrymme. 

Det är fråga om försäljning av en elektronisk tjänst. Försäljningslandet och momsbehandlingen ska utredas från fall till fall.

Exempel

Bloggaren berättar på sin blogg om sin hobby utan att få någon ersättning. 

Bloggaren säljer inget och behöver inte betala mervärdesskatt. 

Exempel

Bloggaren har en blogg med natur- eller inredningstema och ett företag vill använda en bild på bloggen i sin egen verksamhet. Företaget betalar bloggaren en bruksavgift för användning av bilden.

Försäljningslandet ska utredas. Momsbehandlingen behandlas från fall till fall.