Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Hur och när kan du ansöka om lättnad vid den nedre gränsen?

Ansök om lättnad vid den nedre gränsen i momsdeklarationen för kalenderårets eller räkenskapsperiodens sista skatteperiod. Deklarera på samma gång

  • momsen för skatteperioden
  • lättnaden vid den nedre gränsen för hela räkenskapsperioden.

Ansök om lättnad vid den nedre gränsen i MinSkatt

När ska du ansöka om lättnad?

Längden av ditt företags skatteperiod definierar när du kan ansöka om lättnad vid den nedre gränsen. Du ansöker om lättnaden en gång per år.

När ska du ansöka om lättnad
SkatteperiodNär ska du ansöka
månad i momsdeklarationen för räkenskapsperiodens sista månad
kvartal i momsdeklarationen för kalenderårets sista kvartal
år i momsdeklarationen för kalenderåret

Kan du ansöka om lättnad retroaktivt?

Du kan ansöka om lättnad vid den nedre gränsen retroaktivt inom loppet av tre år från att räkenskapsperioden som berättigar till lättnad har avslutats.

Om du ansöker om lättnad vid den nedre gränsen retroaktivt ska du fylla i räkenskapsperiodens eller kalenderårets sista momsdeklaration på nytt.

Exempel: Företagets räkenskapsperiod är 1.1.2017–31.12.2017 och skatteperioden är ett kvartal. Företaget inser under år 2019 att uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen inte har deklarerats för räkenskapsperioden 1.1.2017–31.12.2017. Företaget korrigerar uppgifterna genom att lämna in momsdeklarationen för räkenskapsperiodens sista skatteperiod (oktober–december 2017). Den korrigerade deklarationen ska lämnas in senast 31.12.2020.

Deklarera lättnaden vid den nedre gränsen i deklarationen för rätt skatteperiod

Om skatteperioden för momsen är ett kvartal eller ett kalenderår beräknas lättnaden vid den nedre gränsen alltid för kalenderåret och ska deklareras i den sista skattedeklarationen för skatter på eget initiativ för kalenderåret.

Exempel: Företaget grundas 15.11.2018 och den första räkenskapsperioden är 15.11.2018–31.12.2019. Företagets skatteperiod är ett kalenderår. Företaget ska deklarera uppgifterna om lättnaden vid den nedre gränsen för 2018, dvs. för tiden 15.11–31.12.2018, redan i momsdeklarationen för 2018. Deklarationen ska lämnas in senast 28.2.2019.

Företaget deklarerar endast uppgifterna om lättnaden vid den nedre gränsen för tiden 1.1–31.12.2019, dvs. för kalenderåret 2019, i momsdeklarationen för 2019. Deklarationen ska lämnas in senast 29.2.2020.

Lättnaden vid den nedre gränsen skulle ha blivit felaktigt deklarerad om företaget hade deklarerat hela räkenskapsperiodens lättnad vid den nedre gränsen på en gång. Företaget kan alltså inte deklarera lättnaden vid den nedre gränsen för tidsperioden 15.11.2018–31.12.2019 i sin helhet i momsdeklarationen för kalenderåret 2019.