Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns

Lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns är en skattelättnad för småföretagare. Lättnaden gäller företagare och företag som ingår i registret över momsskyldiga och vars omsättning under räkenskapsperioden (12 mån.) understiger 30 000 euro.

Hur beräknas lättnaden?

Hur ansöker man om denna lättnad?

I vilka fall beviljas lättnaden inte?

Det finns några undantag vid ansökandet om lättnad vid den nedre gränsen. Exempelvis i följande situationer beviljas ingen lättnad:

  • Om momsen för räkenskapsperioden är negativ, dvs. om den moms som ingår i inköpen under räkenskapsperioden är högre än den moms som ska betalas på försäljningen.
  • Företagets hela omsättning uppstår av affärsverksamhet som man inte kan tillämpa lättnad vid den nedre gränsen på. Sådana affärsverksamheter är t.ex. försäljning av tjänster någon annanstans än i Finland och försäljning av anläggningstillgångar.
  • Utländska näringsidkare som inte har ett fast driftställe i Finland.