Lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns

Lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns är en skattelättnad för småföretagare. Lättnaden gäller företagare och företag som ingår i registret över momsskyldiga och vars omsättning under räkenskapsperioden (12 mån.) understiger 30 000 euro.

Hur beräknas lättnaden?

Hur ansöker man om denna lättnad?

I vilka fall beviljas lättnaden inte?

Det finns några undantag vid ansökandet om lättnad vid den nedre gränsen. Exempelvis i följande situationer beviljas ingen lättnad:

  • Om momsen för räkenskapsperioden är negativ, dvs. om den moms som ingår i inköpen under räkenskapsperioden är högre än den moms som ska betalas på försäljningen.
  • Företagets hela omsättning uppstår av affärsverksamhet som man inte kan tillämpa lättnad vid den nedre gränsen på. Sådana affärsverksamheter är t.ex. försäljning av tjänster någon annanstans än i Finland och försäljning av anläggningstillgångar.
  • Utländska näringsidkare som inte har ett fast driftställe i Finland.