Hur beräknar man momsbeloppet?

Momsen beräknas på det momsfria priset på en vara eller tjänst, dvs. utifrån skattegrunden.I skattegrunden ingår alla pristillägg som säljaren debiterar köparen,exempelvis faktureringstillägg och postkostnader.

Så här beräknar du momsen på det momsfria priset

Grund för momsen är varans eller tjänstens totalpris utan skatt. I det ingår alla pristillägg som säljaren debiterar köparen, exempelvis

  • faktureringstillägg
  • transport- och postkostnader
  • dagtraktamenten och kilometerersättningar

Pristilläggen omfattas av samma skattesats som den egentliga varan eller tjänsten.

Beräkna momsbeloppet med följande formel:

Momsbelopp = skattegrund x skattesats som tillämpas / 100

Exempel: En företagare hämtar en kunds dator för service. Det momsfria priset på servicetjänsten är 100 euro. Dessutom debiterar företagaren kunden en kilometerersättning på 8 euro och ett faktureringstillägg på 10 euro. På försäljningen av servicetjänsten inklusive pristillägg tillämpas den allmänna skattesatsen om 24 %.

Momsen och det momsbelagda priset beräknas enligt följande:

Skattegrund:   100 euro + 8 euro  + 10 euro = 118 euro

Moms:    118 euro x 24 / 100 = 28,32 euro

Det momsbelagda priset: 118 euro + 28,32 euro = 146,32 euro

Skattebeloppet anges med två decimalers noggrannhet.

Så här beräknar du momsens andel och skattegrunden utifrån det momsbelagda priset

Det momsbelagda priset på en vara eller tjänst består av momsen och skattegrunden. Deras belopp får du fram genom att använda följande beräkningsformler:

Momsbelopp = skattesats som tillämpas x momsbelagt pris / (100 + skattesats som tillämpas)

Skattegrund = 100 x det momsbelagda priset /  (100 + skattesats som tillämpas)

Exempel: Servicetjänstens momsbelagda pris är 146,32 euro och den skattesats som tillämpas 24 %.

Skattegrunden och momsen beräknas på följande sätt:

Det momsbelagda priset: 146,32 euro.

Skattegrund:   100 x 146,32 euro / (100 + 24) = 118 euro

Moms:    24 x 146,32 euro / (100 + 24) = 28,32 euro eller: 24/100 x 118 euro = 28,32 euro

Skattebeloppet anges med två decimalers noggrannhet.