Omvänd momsskyldighet inom skrothandel

I momsbeskattningen är det i allmänhet säljaren som är momsskyldig. Omvänd momsskyldighet inom skrothandel betyder att vid försäljningar av vissa metallskrot och -avfall är det köparen och inte säljaren som ska svara för momsen.

När tillämpas omvänd momsskyldighet?

Köparen betalar momsen alltid när följande förutsättningar uppfylls:

  • det är fråga om försäljning av metallskrot och -avfall
  • både säljaren och köparen är momsregistrerade näringsidkare
  • varan år såld i Finland.

En vara är såld i Finland om varan befinner sig i Finland då den överlåts till köparen. En vara som transporteras till köparen är såld i Finland om varan finns i landet då transporten inleds.

Den omvända skattskyldigheten gäller även tillfälliga säljare av metallskrot.

Läs mera om omvänd momsbeskattning vid försäljning av metallskrot och -avfall

Uppgifterna deklareras med momsdeklarationen

Uppgifter om försäljning och köp av metallskrot och -avfall deklareras med momsdeklarationen (tidigare periodskattedeklarationen).

  • Säljaren deklarerar det sammanlagda beloppet av försäljningar av metallskrot och -avfall som omfattas av omvänd momsskyldighet under ”Försäljningar av byggtjänster och metallskrot”.
  • Köparen deklarerar det sammanlagda beloppet av inköp av metallskrot och -avfall som omfattas av omvänd momsskyldighet under ”Inköp av byggtjänster och metalskrot”. Köparen beräknar momsen som ska betalas utifrån en skattesats på 24 % och deklarerar skatten under ”Moms på inköp av byggtjänster och metallskrot”. Köparen deklarerar momsen på avdragbara inköp under ”Moms som ska dras av för skatteperioden”.

Läs mera om deklaration och betalning av moms

Faktura

Som säljaren av metallskrot och -avfall är du skyldig att ge köparen en faktura, även om köparen måste betala och deklarera momsen på försäljningen.

Köparen kan dock utfärda fakturan. En faktura som utfärdats av köparen betraktas som en faktura som säljaren gett ifall säljaren och köparen kommit överens om detta. Säljaren ansvarar dock alltid för fakturan och för att den stämmer.

Kontrollera att det på fakturan finns

  • allmänna fakturauppgifter (utan skattesats och skattebelopp)
  • köparens momsnummer − i inrikeshandeln FO-numret för köparen i Finland
  • anteckning om att köparen är skyldig att betala och deklarera momsen ("omvänd skattskyldighet”)
  • grunden för köpares skattskyldighet − exempelvis en hänvisning till mervärdesskattelagen (MomsL) 8 d §
  • uppgiften "Självfakturering" om köparen gör upp fakturan

Läs mer om uppgifterna på fakturan

Omvänd skattskyldighet påverkar inte rätten att dra av moms

Som köpare har du rätt att dra av den moms som du på grund av den omvända momsskyldigheten har betalat för varor och tjänster som du anskaffat för din momspliktiga rörelse.

Också säljaren får på normalt sätt dra av momsen på de anskaffningar som gäller försäljningen av metallskrot och -avfall även om det är köparen och inte säljaren som ansvarar för momsen på försäljningen.

Läs mer: