Faktureringsföretagets arvode är momspliktigt

Faktureringsföretaget ansvarar för arbetsprestationens moms när företaget har ett formellt anställningsförhållande med personen som utför arbetet. Faktureringsföretagets försäljning blir inte momsfri även om faktureringsföretaget tar ut sitt arvode i samband med löneutbetalningen.

Faktureringsföretaget och den som utför arbetet avtalar om storleken på arvodet och beräkningssättet. Faktureringsföretaget kan debitera sitt arvode av den som utför arbetet exempelvis på följande sätt:

  • debiterar arvodet på en separat faktura
  • drar av arvodet från den avtalade lönen som betalas ut till personen som utför arbetet.

Följande exempel är avsett för faktureringstjänsteföretag i situationer när faktureringstjänsteföretaget och den som utför arbetet har avtalat om ett formellt anställningsförhållande och företaget drar av sitt arvode från lönen.

Momsen på försäljningen beräknas på det momsfria priset. Eventuella pristillägg inkluderas i det momsfria priset.

Om faktureringstjänsteföretaget också debiterar andra poster i samband med löneutbetalningen är dessa poster i regel också en del av faktureringstjänstearvodet. Om faktureringsföretaget i samband med arvodet exempelvis debiterar arbetsgivaravgifter av den som utför arbetet är även dessa momspliktiga för faktureringsföretaget. Det påverkar inte momsbeskattningen hur företaget har specificerat dessa avgifter.

Exempel: Personen som utför arbetet och faktureringsföretaget har avtalat om ett formellt anställningsförhållande. Den som utför arbetet erbjuder datasupport till hushåll. Faktureringsföretaget debiterar hushållet för arbetet och betalar ut lönen till den som utför arbetet. 

Det avtalade priset på arbetet är 1 000 euro + moms 24 %, det vill säga sammanlagt 1 240 euro. Faktureringsföretaget deklarerar och betalar momsen på 240 euro.

Faktureringsföretaget tar ut förskottsinnehållningen på lönen enligt skattesatsen på skattekortet för personen som utför arbetet (15 %).

Faktureringsföretaget drar av sitt arvode från lönen som betalas till den som utför arbetet. Det avtalade arvodet för faktureringsföretaget är 5 % av det momsfria priset, det vill säga 50 euro (1 000 euro x 5 %). Företaget drar också av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och olycksfallsförsäkringspremie från lönen. Dessa avgifter är obligatoriska för arbetsgivaren.

År 2019 är arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 0,77 % på lönen. Den med försäkringsbolaget överenskomna olycksfallsförsäkringspremien är 10 euro.

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille

Faktureringsföretaget debiterar hushållet och personen som utför arbetet
Beräkning Inkl. moms 24 % Moms 24 %
Arbete sålt till hushållet 1 000,00 euro + moms 1 240,00 euro 240,00 euro
Avgifter som debiteras av den som utför arbetet:      
- Arvode till faktureringstjänsteföretaget 50,00 euro 50,00 euro 9,68 euro
- Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 1 000,00 euro x 0,77 % 9,55 euro 1,85 euro
- Arbetsgivares olycksfallsförsäkringspremie 10,00 euro 12,40 euro 2,40 euro
Moms som faktureringstjänsteföretaget betalar sammanlagt     253,93 euro
Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Faktureringsföretaget betalar ut lönen till den som utför arbetet Beräkning
Bruttolön 1 000,00 euro
Förskottsinnehållning – 150,00 euro
- Arvode inkl. moms – 50,00 euro
- Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift inkl. moms – 9,55 euro
- Arbetsgivares olycksfallsförsäkringspremie inkl. moms – 12,40 euro
Den som utför arbetet får  778,05 euro

Vad är ett faktureringsföretag och vem använder det?

Ett faktureringsföretag sköter faktureringen för personen som utför arbetet. En privatperson kan använda ett faktureringsföretag om hen säljer sin egen arbetsinsats exempelvis till hushåll men inte själv vill utöva företagsverksamhet.

Faktureringsföretag kallas också ibland lättföretagartjänster eller egenanställningsföretag. Den som utför arbetet kan vara en person som anställer sig själv eller en så kallad lättföretagare.

Vad är ett formellt anställningsförhållande?

Faktureringsföretaget och den som utför arbetet kan avtala om ett formellt anställningsförhållande. Då tar faktureringsföretaget hand om faktureringen och andra för arbetsgivaren lagstadgade förpliktelser, såsom förskottsinnehållningen och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. Läs mer i anvisningen Beskattningsfrågor som gäller faktureringsföretag och deras användare