Intyg

Koncernskattecentralens kund kan på begäran få ett hemvistintyg samt ett intyg över betalda skatter och ett intyg över mervärdesskattskyldighet.

Intyg över mervärdesskatteskyldighet samt hemvistbevis kan beställas på adressen konserniverokeskus(at)vero.fi. Intyget kan ges enbart åt Koncernskattecentralens företagskunder.

Utländska hemvistintyg kan skickas till Koncernskattecentralen för verifiering per e-post på adressen konserniverokeskus(at)vero.fi eller post till adressen

Koncernskattecentralen
PB 10
00052 SKATT

Intyg över betalda skatter (skatteskuldsintyg) kan beställas på nätet

Koncernskattecentralen skickar intygen till kunderna enbart per post. Intygen gäller för den situation som är rådande vid tidpunkten för utfärdandet. Intyg kan ges endast åt skattskyldig eller annan berättigad person.

Kunden kan komma överens med Koncernskattecentralen om att intyget skickas med jämna mellanrum, dock högst en gång i månaden.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken