Skatteförvaltningen följer med brexitförhandlingarna

Storbritannien och Europeiska unionen förhandlar om villkoren på vilka landet ska träda ut ur EU. Storbritanniens regering lämnade 29.3.2017 sin ansökan om utträde ur Europeiska unionen. Då inleddes en tvåårig förhandlingsperiod som går ut 29.3.2019.

Det finns för tillfället två alternativ i Storbritanniens brexitförhandlingar:

  1. Om man inte når en gemensam uppgörelse om en övergångsperiod och dess innehåll träder Storbritannien ut ur EU utan någon övergångsperiod. I och med utträdet blir Storbritannien en stat utanför EU 30.3.2019.
  2. Utträdesavtalet godkänns, vilket innebär att övergångsperioden går ut 31.12.2020. Under övergångsperioden behandlas Storbritannien som ett EU-land.

När Storbritanniens utträde ur EU blir av medför det ändringar i bl.a. den gränsöverskridande handeln och/samt för konsumentkunder och företag. Skatteförvaltningen ger anvisningar om utträdets eventuella konsekvenser när det finns mera information om förhandlingarna.

Ytterligare information on förhandlingsläget och om förberedelser för brexit.

Ytterliga information på Tullens webbsidan.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken