Överlåtelsevinst för fastigheter och värdepapper som ingår i anläggningstillgångarna

Försäljningsvinst för fastigheter och värdepapper som ingår i en företagsinkomst som ska fördelas är helt och hållet en kapitalinkomst.

Oberoende av nettoförmögenheten ses alltid minst det belopp som motsvarar överlåtelsevinsten för fastigheter och värdepapper som hör till anläggningstillgångarna i en näringsverksamhet som en kapitalinkomst. Överlåtelsevinsten utgörs av minimibeloppet på kapitalinkomstandelen.

Med överlåtelsevinsten för fastigheter och värdepapper som hör till anläggningstillgångarna avses skillnaden mellan överlåtelsepriset och den del av anskaffningsutgiften som inte avräknas i beskattningen. Den återanskaffningsreservering som har bildats av vinsten beaktas inte i minimibeloppet på kapitalinkomsten. Överlåtelsevinster för andra anläggningstillgångar, t.ex. inventarier, påverkar inte det belopp som ska ses som kapitalinkomst.

Exempel 1:

En företagsinkomst som ska fördelas och som hänför sig till näringsverksamheten uppgick år 2011 till 20 000 euro. Nettoförmögenheten som hänför sig till näringsverksamheten var 40 000 euro under det föregående året. En överlåtelsevinst på 30 000 euro för en fastighet som hör till anläggningstillgångarna ingår i resultatet för skatteåret.

Utgående från nettoförmögenheten skulle kapitalinkomstandelen bli 20 % x 40 000 euro, dvs. 8 000 euro. Till följd av den överlåtelsevinst som ingår i resultatet ses dock hela den företagsinkomst som ska fördelas som kapitalinkomst, d.v.s. 20 000 euro.

Exempel 2:

En företagsinkomst som ska fördelas och hänför sig till näringsverksamheten uppgick år 2011 till 30 000 euro. Nettoförmögenheten som hänför sig till näringsverksamheten var 50 000 euro under det föregående året. En överlåtelsevinst på 2 000 euro för värdepapper som hör till anläggningstillgångarna ingår i resultatet för skatteåret.

Utgående från nettoförmögenheten blir kapitalinkomstandelen 20 % x 50 000 euro = 10 000 euro. Kapitalinkomstandelen av den företagsinkomst som ska fördelas är 10 000 euro och förvärvsinkomstandelen är 20 000 euro.