Hyra för arbetslokal

Kostnaderna för användning av en arbetslokal kan dras av i beskattningen. Om arbetslokalen finns i anslutning till den egna bostaden, godkänns kostnadsavdraget antingen enligt de faktiska kostnaderna eller enligt avdraget för arbetsrum.

Betalning av hyra

Om du har hyrt en verksamhetslokal utanför hemmet, utgör dina hyreskostnader kostnader för företagsverksamheten.

Arbete i anslutning till det egna hemmet

Om du arbetar i din egen bostad kan du inte betala hyra till dig själv. Däremot kan du dra av kostnader antingen enligt de faktiska kostnaderna eller i enlighet med avdraget för arbetsrum som årligen fastställs av Skatteförvaltningen.

Se beloppet av arbetsrumsavdrag: Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering

Avdrag enligt faktiska kostnader

I beskattningen godkänns de faktiska kostnaderna för användning av den egna bostaden i näringsverksamheten som avdragbara i förhållande till bostadsytan (se även punkten Bolagsvederlag). Ett avdrag som grundar sig på de faktiska kostnaderna görs enligt en helhetsbedömning som bland annat påverkas av:

  • den totala bostadsytan
  • omsättningen (intäkterna sammanlagt)
  • branschen.

Exempel: Du är kosmetolog och har en arbetslokal i samband med din bostad. Bostadsytan är sammanlagt 150 m² varav 30 m² används för affärsverksamheten. Du hyr din bostad och betalar 1 500 euro/mån. i hyra. Omsättningen är 30 000 euro per år. I beskattningen godkänns ett avdrag enligt de faktiska kostnaderna med beaktande av den totala bostadsytan, branschen och omsättningen. Som kostnader för näringsverksamhet kan du dra av 30 m²/150 m² = 0,20. 1 500 euro/mån. x 0,20 = 300 euro/mån.

Avdrag för arbetsrum

Avdrag för arbetsrum kan alltid göras om den egna bostaden används i näringsverksamheten. Avdraget fastställs årligen i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning.

Exempel: Din bostad har en total yta på 30 m² och du arbetar med mjukvarudesign. Din årsomsättning är 5 000 euro. I detta fall ska bostaden i första hand betraktas som ditt hem. Verksamheten kräver inte nödvändigtvis ett separat utrymme, och med hänsyn till bostadens storlek kan ett särskilt arbetsutrymme inte avskiljas. I beskattningen godkänns ett arbetsrumsavdrag för användning av egen bostad som en kostnad för näringsverksamhet.

Anskaffning av en egen verksamhetslokal eller fastighet

Om du köper en fastighet eller aktier som berättigar till besittningen av en verksamhetslokal är kostnaderna för fastigheten eller lokalen avdragbara till den del som motsvarar användningen för näringsverksamhet. Om en fastighet eller verksamhetslokal huvudsakligen används för näringsverksamhet, ingår den i näringsverksamhetens förmögenhet, och då hör det lån som hänför sig till anskaffningen av fastigheten eller lokalen till näringsverksamhetens skulder. Såväl lånet som fastigheten eller aktierna inverkar på beräkningen av nettoförmögenheten.

Bolagsvederlag

Ett bolagsvederlag för en aktielägenhet är avdragbart om det har intäktsförts i bostads- eller fastighetsbolagets bokföring. Ett bolagsvederlag som har fonderats i bolagets bokföring läggs till anskaffningsutgifterna för verksamhetslokalen och kan dras av först vid överlåtelse av de aktier som berättigar till besittning av lokalen. Vid avdrag av bolagsvederlag tillämpas samma principer som vid avdrag av bolagsvederlag från hyresinkomster.  Information om detta finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av hyresinkomster

 

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken