Hyra för arbetslokal

Kostnaderna som orsakas av användningen av en arbetslokal kan dras av i beskattningen. Om arbetslokalen finns i anslutning till bostaden, godkänns kostnadsavdragen antingen enligt de verkliga kostnaderna eller avdraget för arbetsrum.

Hyresbetalning

Om du har hyrt en verksamhetslokal utanför hemmet, utgör hyreskostnaderna företagsverksamhetskostnader.

Arbete i anslutning till det egna hemmet

Om du arbetar i anslutning till det egna hemmet, kan du inte betala hyra till dig själv. Däremot kan du dra av kostnaderna enligt antingen de verkliga kostnaderna eller avdraget för arbetsrum som årligen fastställs av Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen 2016.

Avdrag enligt de verkliga kostnaderna

För användningen av den egna bostaden i näringsverksamheten godkänns i beskattningen de verkliga kostnaderna i förhållande till bostadsytan som avdragbara. Ett avdrag som grundar sig på de verkliga kostnaderna görs enligt en helhetsprövning som bland annat påverkas av:

  • den totala bostadsytan
  • omsättningen (de totala intäkterna)
  • branschen.
Exempel: Du är kosmetolog, och ditt arbetsrum finns i anslutning till bostaden. Bostadsytan är totalt 150 m², av vilka 30 m² används för affärsverksamheten. Det är fråga om en hyresbostad, och hyresbeloppet uppgår till 1 500 euro/månad. Årsomsättningen är 30 000 euro. Med hänsyn till den totala bostadsytan, branschen och omsättningen godkänns kostnaderna enligt de verkliga kostnaderna i beskattningen. I form av näringsverksamhetskostnader kan du dra av 30 m²/150 m² = 0,20. 1 500 euro/månad x 0,20 = 300 euro/månad.

Avdrag för arbetsrum

Om den egna bostaden används i näringsverksamheten, kan avdraget för arbetsrum alltid göras. Det fastställs årligen i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisning.

Exempel: Din bostad har en total yta om 30 m², och du är programplanerare. Årsomsättningen är 5 000 euro. I en situation av denna typ ska bostaden i första hand ses som ett eget hem. Verksamheten kräver inte nödvändigtvis ett eget utrymme, och med hänsyn till bostadens storlek kan inget separat arbetsutrymme särskiljas. I beskattningen godkänns avdraget för arbetsrum för användningen av den egna bostaden i form av en kostnad inom näringsverksamheten.

Anskaffning av egna aktier i en verksamhetslokal eller en egen fastighet

Om du köper aktier i en verksamhetslokal eller en fastighet, är kostnaderna, till exempel bolagsvederlaget, avdragbara. Aktierna i verksamhetslokalen eller fastigheten hör till näringsverksamhetens förmögenhet, och ett lån i anknytning till dessa utgör en näringsverksamhetsskuld. Både fastigheten eller aktierna och lånet påverkar uträkningen av nettoförmögenheten

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017