Förluster för rörelseidkare och yrkesutövare

En näringsförlust kan fastställas som en förlust från en näringsförvärvskälla eller överföras för avdrag från kapitalinkomsterna.

Fastställda förluster kan dras av under framtida år

En näringsförlust fastställs som en förlust från en näringsförvärvskälla om inte näringsidkaren har framfört ett yrkande om att förlusten ska dras av från kapitalinkomsterna.

En förlust som har fastställts som en förlust från en näringsförvärvskälla dras av från resultatet av näringsverksamheten under följande tio skatteår. Ett skatteår omfattar den räkenskapsperiod eller de räkenskapsperioder som har upphört under kalenderåret. Om inte någon räkenskapsperiod upphör under kalenderåret, beaktas inte detta år då man räknar tidsfristen på tio år.

Förluster kan överföras för avdrag från samma års kapitalinkomster

En näringsidkare kan välja att överföra näringsförluster som har uppkommit under skatteåret för ett partiellt eller fullständigt avdrag från kapitalinkomsterna. Yrkande om avdrag ska framföras innan beskattningen för skatteåret slutförs.

Förlusten dras av från kapitalinkomsterna efter utgifterna för att förvärva inkomsten, men före räntorna.

Om en näringsförlust har fastställts som en förlust från en näringsförvärvskälla, kan den inte senare dras av från kapitalinkomsterna. Undantaget är en situation där näringsverksamheten läggs ned.

Förluster kan också dras av från en inkomst som härrör av en näringssammanslutning

Om en enskild rörelseidkare eller yrkesutövare har en andel i en näringssammanslutning, inkluderas även hans eller hennes andel av den näringsinkomst som härrör av sammanslutningen i näringsförvärvskällan.

En förlust under ett skatteår med anledning av att man har idkat rörelse eller utövat yrke och även tidigare fastställda förluster kan dras av från den näringsinkomst som rörelseidkaren eller yrkesutövaren har fått från näringssammanslutningen. Förlusten dras av innan den näringsinkomst som härrör av sammanslutningen delas in i förvärvs- och kapitalinkomster.

Förluster kan delas mellan makar

Om ett äkta par bedriver näringsverksamhet tillsammans har de rätt att framföra ett yrkande om att näringsförlusten under skatteåret ska dras av delvis eller helt och hållet från deras kapitalinkomster. Makarna ska framföra yrkandet tillsammans innan beskattningen slutförs. Yrkandet kan framföras på skattedeklarationen för näringsverksamhet.

Den förlust som ska dras av från kapitalinkomsterna delas mellan makarna enligt de arbetsinsatser som de angett på skattedeklarationen för näringsverksamhet.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken