Företagaravdraget i beskattningen av rörelseidkare och yrkesutövare

Fr.o.m. 2017 beviljas rörelseidkare och yrkesutövare ett företagaravdrag på 5 % från sin inkomst från näringsverksamhet. Skatteförvaltningen beräknar företagaravdraget för dig. Du ser avdragsbeloppet på ditt beskattningsbeslut.

Så här beräknas avdraget

Skatteförvaltningen gör ett företagaravdrag på 5 % från rörelseidkarens eller yrkesutövarens resultat från skatteårets näringsverksamhet, efter att de fastställda förlusterna från tidigare år dragits av.

Företagaravdraget beviljas endast för en positiv inkomst. Företagaravdraget ökar således inte skatteårets förlust.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken