Inkomstbeskattning – föreningar och stiftelser

En allmännyttig förening eller stiftelse kan ha tre typer av inkomster: näringsinkomst, fastighetsinkomst och inkomst från personlig förvärvskälla. Om en förening eller en stiftelse inte är allmännyttig, ska den på alla inkomster betala 20 procent skatt.  En oregistrerad förening betraktas i beskattningen som en sammanslutning, vars inkomst beskattas som inkomst för medlemmarna.

Inkomstbeskattning av föreningar och stiftelser under skatteåret 2020

Ändringar i beskattningen

Indelningen i olika förvärvskällor hos vissa samfund slopas genom en lagändring som träder i kraft 1.1.2020. Bestämmelserna tillämpas för första gången i beskattningen för 2020. Ändringen påverkar inte beskattningen av allmännyttiga föreningar eller stiftelser.

Efter att indelningen i förvärvskällor slopats beräknas annan än allmännyttig förenings och stiftelses inkomster i regel enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (näringsskattelagen), oavsett karaktären på den verksamhet som ett samfund bedriver. Slopandet av indelningen i förvärvskällor för vissa samfund gäller dock inte jordbruk. För jordbruken verkställs beskattningen även efter lagändringen enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Läs mera om slopandet av indelningen i förvärvskällor