Kontroll av förskottsuppbörds­registreringens giltighet

Uppgiften om huruvida en aktör är förskottsuppbördsregistrerad och om registreringens giltighet är en offentlig uppgift. En uppdragsgivare som betalar arbetsersättning eller bruksavgift eller den som köper en tjänst har skyldighet att kontrollera om prestationstagaren är införd i förskottsuppbördsregistret.

Det är lätt att kontrollera förskottsuppbördsregistreringen

Man kan kontrollera förskottsuppbördsregistreringen på webben eller per telefon:

  • Företags- och organisationsdatasystemets offentliga informationstjänst ytj.fi. Tjänsten är avgiftsfri och uppgifter kan sökas med antingen företagets namn eller FO-nummer.
  • Per telefon på Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 007(samtalspriset lna/msa).
  • Företagen kan be om uppgifterna om sina kunders registrering även av privata tjänsteleverantörer. Tjänsten är avgiftsbelagd. Ytterligare information finns på adressen ytj.fi/index/tietoapalvelusta/avoindata.html (endast på finska).
  • Företagen kan även få uppgifterna om sina kunders registrering som s.k. massinformationstjänst från Skatteförvaltningen. Tjänsten är avgiftsfri.

Om prestationstagaren är införd i förskottsuppbördsregistret, kan betalaren betala ersättningen utan förskottsinnehållningen. Om prestationstagaren inte är förskottsuppbördsregistrerad, ska betalaren verkställa förskottsinnehållningen. Skyldigheten att kontrollera förskottsuppbördsregistreringen gäller inte varuförsäljning och uthyrningsverksamhet.

Om prestationsmottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret, visas det i dennes uppgifter i företags- och organisationsdatasystemet. De tidigare datumen för kontroll av förskottsuppbördsregistrering, 28.2 och 31.8, slopades 1.3.2018. De nya kontrolldagarna tas i bruk 1.9.2018 och efter denna tidpunkt är de nya kontrolldagarna 1.3, 1.6, 1.9 och 1.12. Eftersom det är möjligt att göra avregistreringar också vid andra tidpunkter än på kontrolldagarna bör betalaren kontrollera mottagarens registreringsstatus alltid vid betalningstidpunkten. Man kan även läsa tidigare registreringsuppgifter i tjänsten via länken Visa registerhistoria.

Om prestationstagaren har avregistrerats, ska betalaren i princip alltid verkställa förskottsinnehållningen på arbetsersättningen och bruksavgiften. Betalaren kan dock lita på uppgiften i företags- och organisationsdatasystemet om betalaren kontrollerat den innan prestationstagaren har avregistrerats.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken