Ansökan om förskottsuppbörds­registrering

Man blir införd i förskottsuppbördsregistret på ansökan. I registret kan införas fysiska personer, företag eller samfund som bedriver näringsverksamhet, jordbruk eller annan förvärvsverksamhet.

Ansökan till förskottsuppbördsregistret

Ansökan om förskottsuppbördsregistreringen sker med etableringsanmälan Y1 (aktiebolag och andra samfund), Y2 (öppna bolag, kommanditbolag) eller Y3 (enskilda näringsidkare eller fysiska personer).

Om sökanden redan har FO-nummer, ska den ansöka om registreringen med den motsvarande ändringsanmälan (Y4, Y5 eller Y6).

Blanketter kan skrivas ut på företags- och organisationsdatasystemets webbplats (ytj.fi).

Sökanden införs i förskottsuppbördsregistret fr.o.m. den dag ansökan kommit in eller fr.o.m. en senare tidpunkt enligt ansökan.

Verksamheten behöver inte vara konkret inledd före införandet i registret, utan det räcker med att verksamheten sannolikt kommer att inledas. Det kan vara svårt för en ny företagare att få uppdrag före införandet i registret.

Skatteförvaltningen skickar ett registreringsmeddelande till den som blivit införd i förskottsuppbördsregistret. Uppgiften om införandet i förskottsuppbördsregistret visas på företags- och organisationsdatasystemet omedelbart efter registreringen.

Den som ansöker om förskottsuppbördsregistreringen införs emellertid inte alltid i registret. Registreringen kan hindras exempelvis av att sökanden väsentligen försummat sina skyldigheter i fråga om beskattningen eller bokföringen.

Läs mer: Förskottsuppbördsregistreringens inverkan på företagsverksamheten