Avgift för förhandsavgörande och dispensbeslut

Skatteförvaltningen tar ut en avgift för förhandsavgöranden och dispensbeslut som meddelas öppna bolag och kommanditbolag.

Beslutsavgift och behandlingsavgift

Öppna bolag och kommanditbolag kan hos Skatteförvaltningen ansöka om förhandsavgörande för beskattningen. De kan också ansöka om dispens för avdrag av förluster. I dessa ärenden är Skatteförvaltningens beslut avgiftsbelagda.

En beslutsavgift tas ut då ett beslut meddelas om en fråga som framställts i ansökan. En behandlingsavgift tas ut om Skatteförvaltningen inte meddelar något förhandsavgörande i ärendet, om ansökan avvisas utan prövning, kunden återtar sin ansökan eller Skatteförvaltningen begär mer än ringa tilläggsutredning.

Betalningsgrunder

Om flera förhandsavgöranden meddelas för en ansökan och dessa anknyter till en och samma ärendehelhet tas bara halva avgiften ut för varje förhandsavgörande. Om en ansökan gäller flera sökande och beslut begärs för varje sökandes beskattning, behandlar Skatteförvaltningen respektive sökandes ärende separat. En avgift debiteras för varje beslut. Priset är dock högst avgiften för ett förhandsavgörande som kräver omfattande utredningsarbete. 

Anknyter frågorna inte till en och samma ärendehelhet tas en full avgift ut för förhandsavgörandena.  

Läs mer och se exempel på hur avgiften bestäms.

Tariff

Grundpris för ett förhandsavgörande, då sökanden är ett öppet bolag eller ett kommanditbolag


 1 145 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet  572,50 euro

Förhandsavgörande som kräver synnerligen omfattande utredning (beredningen av förhandsavgörandet kräver minst 30 timmar expertarbete). Beslutsavgiften ingår i priset.


 2 290 euro

Andra förhandsavgöranden

Mervärdesbeskattning  230 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet  115 euro
Arvs- eller gåvobeskattning, fastighetsbeskattning, överlåtelsebeskattning eller lotteribeskattning  385 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet  192,50 euro
Förskottsuppbörd eller arbetsgivarens socialskyddsavgift  130 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet  65 euro
Begränsat skattskyldigas källskatt eller källskatt på ränteinkomst  230 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet  115 euro
Förhandsavgörande i något annat skatteärende  385 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet  192,50 euro

Behandlingsavgift

En behandlingsavgifttas ut, om  

  • Skatteförvaltningen inte meddelar något förhandsavgörande i ärendet
  • ansökan inte tas till prövning
  • kunden återtar sin ansökan
  • Skatteförvaltningen begär med än ringa tilläggsutredning.

110 euro

Övriga Skatteförvaltningens beslut

Beslut om rätten att dra av förlust i inkomstbeskattningen 520 euro

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken