Avgift för förhandsavgörande – föreningar och stiftelser

Skatteförvaltningen tar ut en avgift för beslut om förhandsavgöranden som meddelats föreningar och stiftelser.

Beslutsavgift och behandlingsavgift

Skatteförvaltningen meddelar ett avgiftsbelagt beslut på ansökan om förhandsavgörande.

En beslutsavgift tas ut då ett förhandsavgörande meddelas om en fråga som framställts i ansökan. Om flera förhandsavgöranden meddelas för en ansökan och dessa anknyter till en och samma ärendehelhet tas bara halva avgiften ut för varje förhandsavgörande. Avgiften är dock högst lika stor som avgiften för omfattande utredningsarbete.

En behandlingsavgift tas ut om Skatteförvaltningen inte meddelar något förhandsavgörande i ärendet, om ansökan avvisas utan prövning eller om kunden återtar sin ansökan.

En behandlingsavgift kan påföras utöver beslutsavgiften om ansökan inte innehåller någon specifik fråga eller den inte innehåller sådan utredning som behövs för att ärendet ska kunna avgöras och Skatteförvaltningen måste begära mer än ringa tilläggsutredning.

Tariff

Förhandsavgörande som gäller inkomstbeskattning då sökanden är en förening eller en stiftelse 1 260 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet 630 euro
Förhandsavgörande som kräver synnerligen omfattande utredning (beredningen av förhandsavgörandet kräver över 30 timmar expertarbete). 2 520 euro
Andra förhandsavgöranden  
Momsbeskattning 255 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet 127,50 euro
Arvs- eller gåvobeskattning, fastighetsbeskattning, överlåtelsebeskattning eller lotteribeskattning 425 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet 212,50 euro
Förskottsuppbörd eller arbetsgivarens socialskyddsavgift 145 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet 72,50 euro
Begränsat skattskyldigas källskatt eller källskatt på ränteinkomst 255 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet 127,50 euro
Förhandsavgörande om något annat skatteärende 425 euro
- förhandsavgöranden som ingår i en och samma ärendehelhet 212,50 euro

Behandlingsavgift tas ut, om

  • Skatteförvaltningen inte meddelar något förhandsavgörande i ärendet
  • ansökan inte tas till prövning
  • kunden återtar sin ansökan
  • Skatteförvaltningen begär mer än ringa tilläggsutredning
120 euro
Beslut om rätten att dra av förlust i inkomstbeskattningen 575 euro