Du kan få skriftlig handledning för din fråga om moms

Du kan ansöka om skriftlig handledning i ditt företags enstaka momsärende. Som säljare kan du exempelvis fråga om momsen på försäljning eller som köpare om rätten att dra av moms. Skriftlig handledning är avgiftsfri.

Ansök om handledning med en fritt formulerad ansökan i MinSkatt. En smidig handläggning av ansökan förutsätter att den innehåller alla de uppgifter som anknyter till ärendet. Det är alltså viktigt att du skriver ansökan omsorgsfullt.

Skriv i ansökan

En kort beskrivning av företagets verksamhet. Beskriv företagets verksamhet i större utsträckning om det påverkar avgörandet.

Exempel: Ett bolag bedriver bearbetning och lagring av data. Bolaget har sitt säte i Åbo. Bolaget har registrerats som momsskyldig för rörelse i registret över momsskyldiga fr.o.m. 1.2.2000.

Ställ en direkt fråga, exempelvis: ”Måste firman A betala moms för sociala tjänster som den tillhandahåller direkt till kunder?”.

Exempel: Om frågan gäller momsplikten för försäljning, redogör för följande säker i ansökan:

  • vem säljer
  • vad säljs (varan eller innehållet i tjänsten, t.ex. dataskyddstjänster)
  • till vem sker försäljningen (näringsidkare eller konsument)
  • var sker försäljningen (i Finland, ett annat EU-land eller utanför EU)
  • när sker försäljningen.

Numrera frågorna om de är flera.

Beskriv fakta i fallet komplett och tydligt. Du kan också hänvisa till rättspraxis, lagrum, juridisk litteratur eller Skatteförvaltningens anvisningar. Om den affärstransaktion som ansökan gäller utgör en del av en större helhet, berätta det i ansökan.

Bifoga till ansökan alla de avtal, dokument och redogörelser som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. 

Gör din ansökan i MinSkatt i punkten Ansökningar. Välj länken Skriftlig handledning. 

Gå till MinSkatt

Vi handlägger ansökan så snart som möjligt efter att vi har tillgång till all nödvändig information.

Under handläggningen kan vi be dig att komplettera ansökan och du kan också komplettera den på eget initiativ. 

Den skriftliga handledningen baserar sig på de uppgifter som du framfört i din ansökan. Om den information som du angett i ansökan inte stämmer överens med det verkliga läget är handledningen inte bindande. Du kan inte ansöka om ändring i den skriftliga handledningen.

En diskussion på förhand kan vara ett alternativ till skriftlig handledning. Se i vilka situationer diskussioner på förhand lämpar sig.

För de flesta beskattningsfrågor kan man också ansöka om ett avgiftsbelagt förhandsavgörande.