Tabell över arbetsgivarprestationer

Tabellen innehåller de vanligaste prestationerna och ersättningarna som arbetsgivare betalar till anställda i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande samt några andra vanliga prestationer.

I tabellen kan du kontrollera vilka arbetsgivarskyldigheter som hänför sig till prestationerna:

  • På vilka prestationer ska utbetalaren verkställa förskottsinnehållning?
  • På vilka prestationer ska arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas?
  • Hur ska prestationerna anges i årsanmälan?

Tabellen anger inte om prestationen är skattepliktig i prestationsmottagarens inkomstbeskattning. Obs! Företagarens inkomster deklareras enligt prestationsslag 1Y, PY, 5Y osv.

Tabell över arbetsgivarprestationer