Socialskyddsavgift 2019-2018

Sjukförsäkringsavgift

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Betalning till Skatteförvaltningen 2019 2018

Arbetsgivarens socialskyddsavgift

0,77 %

0,86 %

Den försäkrades sjukförsäkringspremie:    
  • sjukvårdspremie

0,00 %

0,00 %

  • dagpenningspremie

1,54 %

0,00 %, om inkomsterna är under 14 282 euro

1,53 %

0,00 %, om inkomsterna är under 14 020 euro

Miniinnehållning

1,54 % 1,53 %

Pensions- och förmånsinkomsternas sjukvårdspremie

 

1,61 % 1,53 %

Förhöjning av FöPl-företagarens dagpenningspremie 

0,23 %

0,17 %

Förhöjd FöPl-företagarens dagpenningspremie  1,77 % 1,70 %

Arbetspensionsförsäkringsavgift (ArPL)

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille

Betalning till försäkringsbolaget
2019 2018
Den anställdes pensionsförsäkringspremie (17-52-åriga)

6,75 %

6,35 %

Arbetstagarens pensionsförsäkringspremie (53–62-åriga)

8,25 %

7,85 %

Arbetstagarens pensionsförsäkringspremie: 63–67-åriga 6,75 6,35 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (genomsnittlig)

17,35 %

17,75 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (sjömän) 12,8 % 13,20 %

Arbetslöshetsförsäkringsavgift

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Betalning till Sysselsättningsfonden 2019 2018
Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

0,50 %, om utbetalning av löner är högst 2 086 500 euro

2,05 %, om utbetalning av löner är över 2 086 500 euro

0,50 % (premien för delägare (oavsett lönebelopp)

0,65 %, om utbetalning av löner är högst 2 083 500 euro

2,60 %, om utbetalning av löner är över 2 083 500 euro

0,65 % (premien för delägare (oavsett lönebelopp)

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie

1,50 %

1,90 %

Delägares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,78 % 0,92 %