Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

Socialskyddsavgift 2018-2017

Sjukförsäkringsavgift

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Betalning till Skatteförvaltningen 2018 2017

Arbetsgivarens socialskyddsavgift

0,86 %

1,08 %

Den försäkrades sjukförsäkringspremie:    
  • sjukvårdspremie

0,00 %

0,00 %

  • dagpenningspremie

1,53 %

0,00 %, om inkomsterna är under 14 020 euro

1,58 %

0,00 %, om inkomsterna är under 14 000 euro

Miniinnehållning

1,53 % 1,58 %

2018: Pensions- och förmånsinkomsternas sjukvårdspremie

2017: Förhöjning av sjukförsäkringens sjukvårdspremie (om man inte behöver betala dagpenningspremie på inkomsten)

1,53 % 0,17 %

Förhöjning av FöPl-företagarens dagpenningspremie 

0,17 %

0,06 %

Förhöjd FöPl-företagarens dagpenningspremie  1,70 % 1,64 %

Arbetspensionsförsäkringsavgift (ArPL)

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille

Betalning till försäkringsbolaget
2018 2017
Den anställdes pensionsförsäkringspremie (17-52-åriga)

6,35 %

6,15 %

Arbetstagarens pensionsförsäkringspremie (53–62-åriga)

7,85 %

7,65 %

Arbetstagarens pensionsförsäkringspremie: 63–67-åriga 6,35 6,15 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (genomsnittlig)

17,75 %

17,95 %

Arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie (sjömän) 13,20 % 15,40 %

Arbetslöshetsförsäkringsavgift

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Betalning till Sysselsättningsfonden 2018 2017
Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

0,65 %, om utbetalning av löner är högst 2 083 500 euro

2,60 %, om utbetalning av löner är över 2 059 500 euro

0,65 % (premien för delägare (oavsett lönebelopp)

0,80 %, om utbetalning av löner är högst 2 059 500 euro

3,30 %, om utbetalning av löner är över 2 059 500 euro

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie

1,90 %

1,60 %

Delägares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,92 % 0,70 %