Anmälde du uppgifterna till inkomstregistret för sent?

Om du anmäler löneuppgifterna till inkomstregistret för sent, leder det till en förseningsavgift. Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift utifrån den information som den får från inkomstregistret.

År 2019 och påförs förseningsavgift endast i exceptionella fall.

Läs mer om förseningsavgiften på inkomstregistrets webbplats

Om du inte anmäler löneuppgifterna till inkomstregistret, uppskattas uppgifterna för skatteperioden

Om du inte anmäler löneuppgifterna till inkomstregistret inom den utsatta tiden, får du ett uppmaningsbrev från Skatteförvaltningen där du ombeds att lämna anmälningarna. Uppmaningsbrevet innehåller en uppskattning av skattebeloppet.

Lämna anmälningarna till inkomstregistret senast på den utsatta dagen som anges i brevet. I annat fall blir vi tvungna att uppskatta ditt företags löneuppgifter. På basis av uppskattningen fastställer vi skatterna och den skatteförhöjning som följer av att anmälningarna har försummats.

Om du lämnar anmälningarna till inkomstregistret senare, avlyfter vi uppskattningen och skatteförhöjningen så snart uppgifterna syns i vårt system.

Vilka är följderna av felaktiga uppgifter?

Om du lämnar en felaktig anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret och inte korrigerar anmälan trots uppmaning, kan Skatteförvaltningen påföra dig en försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare.

Närmare information om inkomstregistrets påföljdsavgifter