När visas inkomstregisteruppgifterna i MinSkatt?

När ett företag har anmält löner och arbetsgivarprestationer till inkomstregistret, räknar Skatteförvaltningen ihop dem till totalbelopp den 6 dagen i den månad som följer på skatteperioden eller följande vardag. Uppgifterna visas i MinSkatt på den vardag som följer på den dag totalbeloppen har bildats.

  • Exempelvis om den 6 dagen i en månad är en lördag, bildas totalbeloppen av lönerna och arbetsgivarprestationerna måndagen den 8. Uppgifterna visas i MinSkatt tisdagen den 9.

Du ser inte enskilda anmälningar om löneuppgifter i MinSkatt, eftersom skattebeloppen för de löneuppgiftsanmälningar som lämnats till inkomstregistret räknas ihop så att de bildar företagets skatteperiodsuppgifter.

I MinSkatt ser du totalbeloppet av sjukförsäkringsavgifter som du har anmält med arbetsgivarens separata anmälan. Också Skatteförvaltningen beräknar de löner som omfattas av arbetsgivarens sjukförsäkring och den sjukförsäkringsavgift som baserar sig på dem.

Exempel: Företagets skatteperiod är en månad. Arbetstagaren har arbetat i januari 2019. Arbetsgivaren betalar lön för det arbetet i februari, 6.2.2019. Arbetsgivaren ska lämna följande uppgifter till inkomstregistret:

  • löner och förskottsinnehållningen med anmälan om löneuppgifter senast 11.2.2019
  • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift med arbetsgivarens separata anmälan. Uppgifterna anges på den separata anmälan för februari. Anmälan måste lämnas senast 5.3.2019.

Förskottsinnehållningen och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift visas i MinSkatt som förpliktelser för skatteperioden februari, eftersom lönen betalades i februari. Arbetsgivaren ska betala förskottsinnehållningen och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till Skatteförvaltningen senast 12.3.2019.

Om en arbetsgivare med regelbunden löneutbetalning inte alls betalar löner i januari 2019 utan betalar alla löner först i februari, ska arbetsgivaren ändå lämna arbetsgivarens separata anmälan för skatteperioden januari. På anmälan ska arbetsgivaren ange Ingen lönebetalning. Anmälan ska lämnas senast 5.2.2019.

De korrigerade uppgifterna uppdateras med en fördröjning

Om du korrigerar anmälningar till inkomstregistret, uppdateras de korrigerade uppgifterna i MinSkatt med en fördröjning:

  • Om du korrigerar eller makulerar löneuppgiftsanmälningar eller separata anmälningar i inkomstregistret och anmälningarna redan har räknats ihop till skatteperiodens uppgifter, visas ändringen i MinSkatt inom några arbetsdagar.
  • Om det finns oklarheter i skatteperiodens uppgifter, visas uppgifterna eller ändringar i dem i MinSkatt först efter att uppgifterna har utretts.

Betala arbetsgivarprestationerna enligt dina anmälningar även om de uppgifter du lämnat till inkomstregistret ännu inte visas i MinSkatt på den sista betalningsdagen. Då undviker du dröjsmålsränta. Om bu betalar förpliktelserna till ett för litet belopp, börjar dröjsmålsränta löpa på den andel som inte betalats eller som betalas senare.

Vanliga frågor

Om du har betalat arbetsersättningar till ett aktiebolag eller ett annat samfund och tagit ut skatt på dem, visas uppgifterna i MinSkatt på ett annat konto än exempelvis uppgifterna om utbetalda löner. Om du jämför de uppgifter du anmält till inkomstregistret med summan på kontot ”Arbetsgivarens löneuppgifter” i MinSkatt för skatteperioden i fråga, kan skillnaden i förskottsinnehållningarna bero just på att alla skatter inte visas på samma konto.

I MinSkatt visas de uppgifter du anmält till inkomstregistret på följande sätt:

  • De förskottsinnehållningar som du tagit ut på arbetsersättningar till samfund visas på kontot ”Förskottsinnehållning på arbetsersättningar och bruksavgifter till samfund”.
  • Löner och arbetsgivarprestationer visas på kontot ”Arbetsgivarens löneuppgifter”.