Korrigera fel i löneuppgifterna i inkomstregistret

Om du har anmält löneuppgifter till inkomstregistret men märker att det fanns ett fel i anmälan, kan du korrigera det i inkomstregistret. Du kan inte korrigera fel i MinSkatt. Du kan korrigera uppgifter i MinSkatt endast om lönen eller en annan förvärvsinkomst har betalats före 1.1.2019, dvs. om den ursprungliga anmälan har lämnats till Skatteförvaltningen.

Korrigera den felaktiga uppgiften genast när du upptäcker felet. Det är alltid arbetsgivaren eller en annan prestationsbetalare som ansvarar för att ett fel korrigeras.

Du kan korrigera uppgifter som lämnats till inkomstregistret så länge som de förvaras i inkomstregistret. Uppgifterna förvaras i inkomstdatasystemet i 10 år. Förvaringstiden börjar vid ingången av året efter att en uppgift har sparats.

Om en inkomsttagare upptäcker ett fel i sina uppgifter ska hen be prestationsutbetalaren korrigera uppgifterna.

Hur kan uppgifterna korrigeras?

Korrigera fel genom att lämna en ny, ersättande anmälan till inkomstregistret. Denna anmälan ska innehålla de nya eller ändrade uppgifterna och även de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga anmälan.

Korrigera alla uppgifter i anmälan, både de obligatoriska och de kompletterande. Med den ersättande anmälan ska du också lämna de uppgifter som saknades i den ursprungliga anmälan.

Exempel: Inkomstuppgifterna i en anmälan om löneuppgifter ändras så att även beloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ändras. Korrigera anmälan om löneuppgifter och lämna en ny, ersättande arbetsgivarens separata anmälan med vilken du anmäler totalbeloppet av den korrigerade arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Det finns ändå situationer då man måste korrigera genom att makulera den felaktiga anmälan och lämna en ny ersättande anmälan.

  • Om du makulerar felaktiga anmälningar som lämnats till inkomstregistret ska du makulera anmälan och därefter lämna en ny anmälan under samma dag.
    • Anmälningar som lämnats kl. 16–18 kan i enstaka fall delas upp på olika dagar. På grund av detta är det säkrast att lämna anmälningar antingen före kl. 16 eller först efter kl. 18.

För att säkra månadsredovisningarna för skattetagare ska makuleringar av anmälningar inte göras mellan 15 och 20 dagen i månaden. Om det uppkommer behov att makulera mellan 15 och 20 dagen i månaden är det extremt viktigt att en ny anmälan lämnas omedelbart efter makuleringen.

Närmare anvisningar om hur löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret korrigeras.

Kontrollera återbäringstidpunkten i MinSkatt

Om du korrigerar inkomstregisteruppgifter genom makulering ska du kontrollera återbäringstidpunkten i MinSkatt. Beroende på återbäringstidpunkten kan inbetalningen som är avsedd för skatten återbetalas, om de nya inkomstregisteruppgifterna inte i tillräckligt god tid har registrerats i MinSkatt. Genom att välja ”Återbäringen används senare” som återbäringstidpunkt återbetalas dina inbetalningar för arbetsgivarprestationer inte i onödan.

Om återbäringstidpunkten är ”Återbäring genast efter behandling” eller ”Återbäring efter den allmänna förfallodag som följer inlämningsdagen” kan den inbetalning som är avsedd för skatten återbetalas. Då visas skatten som obetald i MinSkatt, och dröjsmålsränta beräknas på den från och med den ursprungliga förfallodagen för skatten.

Du kan ändra återbäringstidpunkten så ofta som du vill. Du kan också be om återbäring av oanvända inbetalningar och återbäringar oberoende av den återbäringstidpunkt och den återbäringsgräns som valts.

Läs anvisningen: Så här ändrar du återbäringstidpunkt och återbäringsgräns i MinSkatt

Om du har betalat skatten i tid och dröjsmålsränta har influtit på skatten på grund av makuleringen av deklarationen kan du i MinSkatt ansöka om avstående från uppbörd av dröjsmålsräntan.