Korrigera fel i löneuppgifterna i inkomstregistret

Om du har anmält löneuppgifter till inkomstregistret men märker att det fanns ett fel i anmälan, kan du korrigera det i inkomstregistret.

Korrigera uppgifterna för 2019 senast 16.3., för att uppgifterna ska hinna med i personkunders förhandsifyllda skattedeklarationer.

Du kan inte korrigera fel i MinSkatt. Du kan korrigera uppgifter i MinSkatt endast om lönen eller en annan förvärvsinkomst har betalats före 1.1.2019, dvs. om den ursprungliga anmälan har lämnats till Skatteförvaltningen.

Korrigera den felaktiga uppgiften genast när du upptäcker felet. Det är alltid arbetsgivaren eller en annan prestationsbetalare som ansvarar för att ett fel korrigeras.

Du kan korrigera uppgifter som lämnats till inkomstregistret så länge som de förvaras i inkomstregistret. Uppgifterna förvaras i inkomstdatasystemet i 10 år. Förvaringstiden börjar vid ingången av året efter att en uppgift har sparats.

Om en inkomsttagare upptäcker ett fel i sina uppgifter ska hen be prestationsutbetalaren korrigera uppgifterna.

Hur kan uppgifterna korrigeras?

Korrigera fel genom att lämna en ny, ersättande anmälan till inkomstregistret. Denna anmälan ska innehålla de nya eller ändrade uppgifterna och även de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga anmälan.

Korrigera alla uppgifter i anmälan, både de obligatoriska och de kompletterande. Med den ersättande anmälan ska du också lämna de uppgifter som saknades i den ursprungliga anmälan.

Exempel: Inkomstuppgifterna i en anmälan om löneuppgifter ändras så att även beloppet av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ändras. Korrigera anmälan om löneuppgifter och lämna en ny, ersättande arbetsgivarens separata anmälan med vilken du anmäler totalbeloppet av den korrigerade arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Närmare anvisningar om hur löneuppgifter som anmälts till inkomstregistret korrigeras.