Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

Register över utländska förmögenhetsförvaltare (Custodian register)

Registret över utländska förmögenhetsförvaltare upphör att gälla 31.12.2020. Ansökningar till det nya förvararregistret kan lämnas från och med 1.7.2020.

I registret över utländska förmögenhetsförvaltare finns innehavarna av förvaltarregistrerade förvaltningskonton.

Förmögenhetsförvaltare betalar eller förmedlar dividender till i Finland begränsat skattskyldiga aktieägare i finländska offentligt noterade bolag.

Registreringskraven

Förmögenhetsförvaltaren kan ansöka om att bli införd i registret över utländska förmögenhetsförvaltare. För att bli registrerad ska förmögenhetsförvaltaren uppfylla vissa krav, t.ex. att hen

  • ska ha ett avtal med ett finländskt kontoförande institut
  • ska lämna identifieringsuppgifter om dividendtagarna
  • Finland och förmögenhetsförvaltarens hemviststat ska ha ett skatteavtal som också gäller dividender.

Förmögenhetsförvaltaren ska vara införd i Skatteförvaltningens register vid tidpunkten då dividender delas ut.

Bekanta dig med registret eller ansök om att bli införd

Register över utländska förmögenhetsförvaltare (pdf)