Register över utländska förmögenhetsförvaltare (Custodian register)

Registret över utländska förmögenhetsförvaltare upphör att gälla 31.12.2020. Ansökningar till det nya förvararregistret kan lämnas från och med 1.7.2020.

I registret över utländska förmögenhetsförvaltare finns innehavarna av förvaltarregistrerade förvaltningskonton.

Förmögenhetsförvaltare betalar eller förmedlar dividender till i Finland begränsat skattskyldiga aktieägare i finländska offentligt noterade bolag.

Registreringskraven

Förmögenhetsförvaltaren kan ansöka om att bli införd i registret över utländska förmögenhetsförvaltare. För att bli registrerad ska förmögenhetsförvaltaren uppfylla vissa krav, t.ex. att hen

  • ska ha ett avtal med ett finländskt kontoförande institut
  • ska lämna identifieringsuppgifter om dividendtagarna
  • Finland och förmögenhetsförvaltarens hemviststat ska ha ett skatteavtal som också gäller dividender.

Förmögenhetsförvaltaren ska vara införd i Skatteförvaltningens register vid tidpunkten då dividender delas ut.

Bekanta dig med registret eller ansök om att bli införd

Register över utländska förmögenhetsförvaltare (pdf)