Elektroniska ansökningar om återbäring av källskatt och källskattekort

Som en del av ändringen av källskattelagen utvecklar vi även förfarandet vid ansökan om återbäring av källskatt på dividend-, ränte-, och royaltyinkomster samt ansökan om källskattekort. En viktig del av utvecklingen är att göra det möjligt för inkomsttagare och deras ombud att lämna in en elektronisk ansökan om återbäring av källskatt och skattekort.

Som kund har du följande alternativ för att skicka ansökan om återbäring eller om källskattekort:

 • Massansökan i XML-format med vilken avsändaren kan göra flera fysiska personers och samfunds ansökningar anhängiga med en fil i tjänsten Ilmoitin.fi 
 • Elektronisk blankett på skatt.fi med vilken man lämnar in en ansökan för en sökande.
 • En pappersblankett med QR-kod i de fall där det inte är möjligt att använda en elektronisk kanal.

Målsättningen är att antingen inkomsttagaren eller dennes ombud ska kunna skicka ansökan elektroniskt. Då ett ombud sköter den sökandes ärenden ska man bifoga en fullmakt till ansökan. Bilagor till elektroniska ansökningar ska även lämnas in elektroniskt medan ansökningar med pappersblankett ska ha bilagor på papper.

Tidsplan

Februari 2020

 • Scheman och tekniska anvisningar för tillämpning av massansökningar i XML-format publicerats

April 2020

 • XML-massansökan för återbäring av källskatt: Ilmoitin.fi:s testmiljö öppnas för test av material

Maj 2020

 • XML-massansökan för återbäring av källskatt: Ilmoitin.fi:s produktion öppnas för mottagning av material
 • XML-massansökan för källskattekort: Ilmoitin.fi:s testmiljö öppnas för test av material
 • De uppdaterade pappersblanketterna med QR-kod samt deras anvisningar publiceras på skatt.fi.
 • Webbseminarium för bl.a. elektroniska ansökningar om källskatteåterbäring och källskattekort.

Juni 2020

 • XML-massansökan för källskattekort: Ilmoitin.fi:s produktion öppnas för mottagning av material

Hösten 2020

 • De elektroniska blanketterna för återbäring av källskatt och ansökan om källskattekort publiceras på skatt.fi 

XML-massansökan för återbäring av källskatt och skattekort

XML-massansökan för källskattekort är avsedd enbart för samfund. Med XML-massansökan kan du ansöka om återbäring av källskatt eller källskattekort för dividend-, ränte-, eller royaltyinkomster för flera sökande. Med samma fil kan du ansöka om återbäring av källskatt för både person- och samfundskunder och samma sökande kan ha flera inkomstposter i en ansökan. XML-massansökningar görs i tjänsten Ilmoitin.fi

Att identifiera sig och lämna in ansökan i tjänsten Ilmoitin.fi

Källskatteåterbäring

Strukturer, element och ilmoitin.fi-justeringar för XML-massansökningar om källskatteåterbäring gäller i ilmoitin.fi:s produktionsmiljö från och med 4.5.2020. För att ansökan ska bli anhängig räcker det att den som skickat in filen har gjort det med en fil som uppfyller de obligatoriska kraven inom den utsatta tiden.

Ilmoitin.fi:s testmiljö öppnas för test av material i början av april.

Källskattekort

Strukturer, element och ilmoitin.fi-justeringar för XML-massansökningar om källskattekort gäller i ilmoitin.fi:s produktionsmiljö från och med 11.6.2020. Man ansöker i regel källskattekort för det pågående kalenderåret.

Ilmoitin.fi:s testmiljö öppnas för test av material i slutet av maj.

Identifiering

Du kan lämna in ansökningar om återbäring av källskatt och källskattekort i XML-format i tjänsten Ilmoitin.fi med Katso-ID. Det finns en fullmaktsroll i Katso för ansökningar om återbäring av källskatt och källskattekort ”Ansökan om källskattekort och återbäring av källskatt”. Katso-ID och dess Katso-roller behöver man ändå inte ansöka om separat för varje sökande, utan det räcker att exempelvis sökandens ombud har de nödvändiga id:n och fullmakterna. Mer info om att ansöka om Katso-ID på Katso-tjänstens webbplats.

Skicka bilagor

Bilagor till XML-massansökan skickas separat i pdf-format via Ilmoitin.fi. För att skicka bilagor förutsätts att ansökan har lämnats in tidigare samt att ett ”ApplicationId”, som identifierar sökanden och allokerar bilagan, finns i tjänsten Ilmoitin.fi. Via Ilmoitin kan man alltså inte skicka bilagor som saknas från en ansökan som lämnats in på papper.

Elektronisk blankett från skatt.fi

Den elektroniska blanketten på skatt.fi för återbäring av källskatt och för skattekort publiceras hösten 2020. Syftet med den elektroniska skatt.fi-blanketten är att antingen inkomsttagaren eller dennes ombud ska kunna skicka ansökan.

 • Med en elektronisk blankett för källskatteåterbäring kan du skicka en ansökan för person- eller samfundskund per gång, men en ansökan kan innehålla flera inkomstposter för vilka man ansöker om återbäring.
 • Med en elektronisk ansökan om källskattekort kan du skicka in ansökan för ett samfund per gång och ansökan kan gälla en eller flera utbetalare.
  Blanketter