Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Kontaktuppgifter - finansbranschen

Kund hos Koncernskattecentralen: Kontakta

  • i första hand den skatteberedare som är ansvarig för bolagets beskattning
  • på adressen konserniverokeskus(a)vero.fi

Övriga kunder

Internationellt utbyte av upplysningar (FATCA, CRS och DAC2)

  • fatca(a)vero.fi

Lagändring som gäller förvaltarregistrerade aktier

  • financialsector(a)vero.fi

Återbetalning av källskatt på dividendinkomst till utländska organisationer:

  • whtreclaims(a)vero.fi

Försäkringspremiebeskattning

  • vakuutusmaksuvero(a)vero.fi

Observera att e-postadresserna i regel är avsedda för allmän rådgivning och inte för ansökningsblanketter.