Årsanmälan – FATCA, CRS och DAC2

De finska finansiella instituten ska med årsanmälan lämna de uppgifter till Skatteförvaltningen som har fastställts i FATCA-avtalet. I enlighet med OECD:s gemensamma rapporteringsstandard CRS och direktivändringen DAC2 om automatiskt utbyte av upplysningar inom EU ska finska finansiella institut lämna årsanmälningsuppgifterna om sina kunder till Skatteförvaltningen. Årsanmälningarna ska för det föregående kalenderåret lämnas via Ilmoitin.fi före utgången av januari.

Anvisningar för årsanmälan

  • Lämna både FATCA- och CRS-DAC2-årsanmälan för det föregående kalenderåret som XML-fil via Ilmoitin.fi.
  • Lämna ändå en s.k. nollanmälan även om det inte finns några kundkonton eller transaktioner som ska rapporteras.
  • Logga in i Ilmoitin.fi med en Katso-kod eller en personlig identifierare. Du behöver en roll som Katso-huvudanvändare, sekundär huvudanvändare eller årsanmälare. Med samma Katso-kod kan du skicka flera kunders årsanmälningar.

Tekniska tillämpningsanvisningar för lämnande av årsanmälan via Ilmoitin.fi:

Lämna årsanmälan via Ilmoitin.fi

Om du behöver mer information, kontakta oss per e-post: fatca(a)vero.fi.