FATCA, CRS och DAC2

Aktuellt

FATCA- och CRS-DAC2-årsanmälningarna för 2019 ska lämnas senast 31.1.2020

Det är viktigt att årsanmälningarna innehåller aktuella kontaktuppgifter för en sådan person som kan besvara eventuella frågor om de FATCA- och CRS-DAC2-årsanmälningar som lämnats.

Skatteförvaltningen har publicerat en anvisning om FATCA och CRS/DAC2 för finansinstitutens kunder: Basinformation för finansinstitutens kunder (pdf)

Allmänt

I enlighet med sina internationella förbindelser utbyter Finland beskattningsuppgifter automatiskt med andra länder. Utbytet av uppgifter effektiviserar skattekontrollen och gör det svårare att kringgå skatt.

Årsanmälan

De finska finansiella instituten ska med årsanmälan lämna de uppgifter till Skatteförvaltningen som har fastställts i FATCA-avtalet.

Vanliga frågor

Vanliga frågor om FATCA, CRS och DAC2.