Kundjuryer för bokföringsbyråer

Med hjälp av kundjuryerna samlar Skatteförvaltningen in respons för utveckling av tjänsterna och verksamheten. Kundjuryer är verksamma på sex orter.   

Under verksamhetsperioden 2016–2018 deltar 57 bokföringsbyråer i juryerna som finns på följande orter: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio, Vasa och Uleåborg. Juryerna sammanträder i regel två gånger om året, vid behov också oftare.

Via juryerna får Skatteförvaltningen respons och utvecklingsförslag vad gäller tjänster, handledning och förfaranden. Med juryernas hjälp lär Skatteförvaltningens anställda även känna sina kunder allt bättre och utveckla tjänsterna enligt kundernas behov.

Ytterligare information: Juha Kartano, koordinator för bokföringsbyråerna (fornamn.t.efternamn(at)vero.fi)