Bilskattedeklarationsperioderna för registrerade ombud

Skatteförvaltningen har meddelat beslut om bilskattedeklarationsperioderna för registrerade ombud och den tidpunkt när bilskattedeklaration ska avges. Enligt 40 § i bilskattelagen är förfallodagen för ålagd skatt 25 dagar efter den dag då beskattningsperioden avslutats. Av tabellen nedan framgår sista inlämningsdag för bilskattedeklaration och bilskattedeklarationsperiodernas förfallodagar 2017 och 2018.

Bilskattedeklarationsperiod

Bilskattedeklarationens
sista inlämningsdag

Förfallodag

1. - 10.7.2017

20.7.2017

4.8.2017

11. - 20.7.2017

31.7.2017

14.8.2017

21. - 31.7.2017

10.8.2017

25.8.2017

1. - 10.8.2017

21.8.2017

4.9.2017

11. - 20.8.2017

30.8.2017

14.9.2017

21. - 31.8.2017

11.9.2017

25.9.2017

1. - 10.9.2017

20.9.2017

5.10.2017

11. - 20.9.2017

2.10.2017

16.10.2017

21. - 30.9.2017

10.10.2017

25.10.2017

1. - 10.10.2017

20.10.2017

6.11.2017

11. - 20.10.2017

30.10.2017

14.11.2017

21. - 31.10.2017

10.11.2017

27.11.2017

1. - 10.11.2017

20.11.2017

5.12.2017

11. - 20.11.2017

30.11.2017

15.12.2017

21. - 30.11.2017

11.12.2017

27.12.2017

1. - 10.12.2017

20.12.2017

4.1.2018

11. - 20.12.2017

2.1.2018

15.1.2018

21. - 31.12.2017

10.1.2018

25.1.2018

Bilskattedeklarationsperiod

Bilskattedeklarationens
sista inlämningsdag

Förfallodag

1. - 10.1.2018

22.1.2018

5.2.2018

11. - 20.1.2018

30.1.2018

14.2.2018

21. - 31.1.2018

12.2.2018

26.2.2018

1. - 10.2.2018

20.2.2018

7.3.2018

11. - 20.2.2018

2.3.2018

19.3.2018

21. - 28.2.2018

12.3.2018

26.3.2018

1. - 10.3.2018

20.3.2018

4.4.2018

11. - 20.3.2018

3.4.2018

16.4.2018

21. - 31.3.2018

10.4.2018

25.4.2018

1. - 10.4.2018

20.4.2018

7.5.2018

11. - 20.4.2018

30.4.2018

15.5.2018

21. - 30.4.2018

11.5.2018

25.5.2018

1. - 10.5.2018

21.5.2018

4.6.2018

11. - 20.5.2018

30.5.2018

14.6.2018

21. - 31.5.2018

11.6.2018

25.6.2018

1. - 10.6.2018

20.6.2018

5.7.2018

11. - 20.6.2018

2.7.2018

16.7.2018

21. - 30.6.2018

10.7.2018

25.7.2018

1. - 10.7.2018

20.7.2018

6.8.2018

11. - 20.7.2018

30.7.2018

14.8.2018

21. - 31.7.2018

10.8.2018

27.8.2018

1. - 10.8.2018

20.8.2018

4.9.2018

11. - 20.8.2018

30.8.2018

14.9.2018

21.- 31.8.2018

10.9.2018

25.9.2018

1. - 10.9.2018

20.9.2018

5.10.2018

11. - 20.9.2018

1.10.2018

15.10.2018

21. - 30.9.2018

10.10.2018

25.10.2018

1. - 10.10.2018

22.10.2018

5.11.2018

11. - 20.10.2018

30.10.2018

14.11.2018

21. - 31.10.2018

12.11.2018

26.11.2018

1. - 10.11.2018

20.11.2018

5.12.2018

11. - 20.11.2018

30.11.2018

17.12.2018

21. - 30.11.2018

10.12.2018

27.12.2018

1. - 10.12.2018

20.12.2018

4.1.2019

11. - 20.12.2018

31.12.2018

14.1.2019

21. - 31.12.2018

10.1.2019

25.1.2019

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken