Registrerat ombud för bilbeskattning

Ett företag som importerar fordon för försäljning kan i bilbeskattningen verka som ett registrerat ombud eller som en kontantkund.

För att kunna verka som registrerat ombud krävs ett tillstånd från Skatteförvaltningen. 

Ombud som registrerats av Skatteförvaltningen (pdf)

Vid registrering som ombud får företaget bland annat följande fördelar:

  • Importerade fordon kan registreras i Finland innan skatterna betalas.
  • Skattedeklarationerna lämnas som maskinella skattedeklarationsmeddelanden periodvis tre gånger per månad.
  • Beloppen som anges i beskattningsbesluten i periodfakturan kan betalas i en enda faktura.
  • Ett registrerat ombud kan  ansöka om att inlämnande av förhandsdeklarationer hos Trafi www.trafi.fi.

Det pris som i allmänhet anges som försäljningspris för en fordonsmodell samt övriga uppgifter som bestäms av Skatteförvaltningen ska dessutom meddelas till Skatteförvaltningen innan handel påbörjas, om ett företaget importerar nya fordon. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller både aktörer som betalar kontant och registrerade ombud.

Maskinell skattedeklaration

Ett registrerat ombud lämnar maskinella bilskattedeklarationer till Skatteförvaltningen. Skattedeklarationsmeddelandena förmedlas som XML-meddelanden i en linjeöverföring.

XML-meddelandena sänds genom Skatteförvaltningens tjänstenätverk. Skatteförvaltningen har tjänsteavtal med IBM, TeliaSonera, Elisa och Elma.

Skatteförvaltningen tar emot och sänder meddelanden med tillämpning av X.400-applikationsprotokollet. I sändningen av uppgifter kan webbplatsportar mellan olika nätverk användas. Om ett registrerat ombud använder något annat applikationsprotokoll, görs omvandlingarna av ett protokoll till ett annat på kundens ansvar.

Import från områden utanför EU

Ett registrerat ombud för bilbeskattning kan få de importerade fordonen i sin besittning innan importtullen och importmomsen betalas genom att ansöka om att bli en registrerad kreditkund hos Tullen. 

Mer information (Tulli).