Demonstrationsfordon

Skattefri användning för demonstration då det gäller ett fordon som man har för avsikt att registrera i Finland

Ett fordon som är avsett att säljas i Finland kan temporärt användas utan att betala skatt i affärsverksamheten hos ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon

 • Högst nio månader
 • För kortvarig provkörning eller demonstration i försäljningssyfte under högst 3 dygn per kund
 • Förutsatt att en anmälan om fordonet har lämnats till Skatteförvaltningen innan användningen påbörjas

Anmälan om ibruktagande av fordon

 • Anmälan om ibruktagande av fordon som används i demonstrationssyfte ska göras i webbtjänsten Bilskattedeklaration innan fordonet börjar användas för demonstration.
  • Genast efter att Skatteförvaltningen har bekräftat anmälan finns den tillgänglig i webbtjänsten där den kan skrivas ut för att tas med i fordonet.
 • Anmälan kan även göras med en pappersblankett cirka en vecka innan fordonet börjar användas för demonstration. Skicka blanketten till adressen Skatteförvaltningen, Bilbeskattningen, PB 4, 94501 Torneå.
  • När Skatteförvaltningen har bekräftat anmälan postas den till den adress som kunden har uppgett.
 • Anmälan ska vara med när fordonet används.

Bokföring då det gäller användning för demonstration

Företaget ska föra bok över

 • Till vem och när ett fordon överlåts för demonstrationsanvändning 
 • När fordonet har återlämnats.

Dessutom

 • Av bokföringen ska det klart framgå för vilka körningar fordonet används, också personalens körningar
 • Bokföringen ska förvaras minst 5 år
 • Bokföringen ska på begäran visas upp för Skatteförvaltningen för en granskning.

Fordon som har registrerats i en EES-stat

En användarrätt som grundar sig på en anmälan om ibruktagande kräver en gällande registrering. Om registreringen av ett fordon i en EES-stat upphör när användarrätten i övrigt är i kraft, kan man för fordonet ansöka om ett förflyttningstillstånd från en besiktningsstation.

Ett förflyttningstillstånd kan beviljas fram till det datum som uppgetts i en anmälan om ibruktagande som bekräftats av Skatteförvaltningen.

Ett oregistrerat fordon eller ett fordon som registrerats i en stat utanför EES-området

En användarrätt som grundar sig på en anmälan om ibruktagande kräver ett förflyttningstillstånd.

Trafikförsäkring

Den som lämnar en anmälan om ibruktagande ska se till att fordonet har trafikförsäkrats på rätt sätt.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken