Övriga företagskunder vid bilbeskattningen

För företag som för in fordon gäller i allmänhet samma anvisningar som för privatpersoner

Ett undantag utgör registrerade ombud inom bilbeskattningen. Anvisningar för registrerade ombud inom bilbeskattningen finns Registrerat ombud för bilbeskattning

Mer information: Införsel av ett begagnat fordon till Finland från EES-området

Införsel från EU – momsbeskattning av ett nytt transportmedel

För ett nytt fordon som förs in från ett annat EU-land måste utöver bilskatt även moms för ett nytt transportmedel betalas i Finland. Med ett nytt transportmedel avses i mervärdesskattelagstiftningen ett motordrivet marktransportmedel som har en motor med en cylindervolym på över 48 cm³ eller en effekt på över 7,2 kW och som har sålts högst sex månader efter det att det första gången togs i bruk eller som har körts högst 6 000 km. Transportmedlet är nytt om någotdera villkoret uppfylls.

Om den som för in ett fordon inte är registrerad som momsskyldig i Finland uppbär Skatteförvaltningen genom ett bilskattebeslut moms för ett nytt transportmedel i samband med bilbeskattningen. 

Införsel från ett land utanför EU – tull och importmoms

För ett fordon som förs in från ett land utanför EU måste utöver bilskatt även tull och importmoms betalas. Ytterligare information om tullbeloppet och importmomsen som uppbärs för ett fordon (Tulli).