Inlämning av uppgifter om nya fordonsmodeller

I bilskattelagen ska importören eller tillverkaren av en ny fordonsmodell som kommer ut på marknaden, innan de avger en skattedeklaration, till Skatteförvaltningen uppge det pris till vilket fordonsmodellen allmänt utbjuds till försäljning i Finland. Uppgifterna ska lämnas till Skatteförvaltningen också när priset på en fordonsmodell ändras eller när försäljningen av en fordonsmodell upphör.

Modellens pris uppges enligt den handelsposition enligt vilken fordonet specificeras och allmänt marknadsförs. Enligt handelspositioner specificeras kommersiellt likadana fordon tillräckligt noggrant för statistiken över beskattningsvärden.

Uppgifterna om nya fordonsmodeller och prisändringar ska lämnas till Skatteförvaltningen minst 5 vardagar innan de nya uppgifterna börjar tillämpas vid beskattningen.

Uppgifterna om nya fordonsmodeller ska anmälas till Skatteförvaltningen via TYVI-tjänsten med en webblankett eller på något annat sätt som Skatteförvaltningen bestämmer.

Logga in