Företags bilbeskattning

Riksdagen har godkänt lagändringar i bilbeskattningen. Ändringar träder i kraft 1.1.2021. Läs mer om ändringar.

I Finland uppbärs bilskatt i regel på alla de fordon som första gången registreras eller tas i bruk i Finland, dvs. person- och paketbilar, bussar (egen massa under 1 875 kilogram), motorcyklar och andra fordon i klass L (bl.a. fyrhjulingar).

  • Bilskatten ska betalas innan fordonet registreras och tas i bruk i Finland. Ett undantag utgör vissa situationer med tillfällig skattefri användning.
  • Skattesatsen har differentierats enligt fordonets koldioxidutsläpp.
  • Bilskatt uppbärs enligt samma principer oavsett från vilket område fordonet har importerats.
  • På fordon som importeras från områden utanför EU uppbärs dessutom tull och importmoms. Mer information www.tulli.fi.

Tullen ansvarar för behandlingen av skadeståndsärenden avseende moms på bilskatt (elv) och för svaromål på skadeståndstalan.

Ett företag som importerar fordon för försäljning kan i bilbeskattningen verka som antingen ett registrerat ombud eller som en kontantkund.

Företagskunders förfarande vid skattedeklaration och betalning av skatt skiljer sig beroende på om företaget är ett registrerat ombud för bilbeskattning eller inte.

1. Registrerat ombud

För att kunna verka som registrerat ombud krävs ett tillstånd från Skatteförvaltningen.

Vid registrering får företaget bland annat följande fördelar:

  • importerade fordon kan registreras i Finland innan skatterna betalas
  • skattedeklarationerna lämnas som maskinella skattedeklarationsmeddelanden periodvis tre gånger per månad
  • beloppen som anges i beskattningsbesluten i periodfakturan kan betalas i en enda faktura
  • ett registrerat ombud kan hos Traficom ansöka om att inlämnande av förhandsdeklarationer.

Närmare information om att verka och att ansöka om att få verka som registrerat ombud.

2. Övriga företagskunder

För en företagskund som inte är registrerat ombud gäller samma anvisningar och förfarande vid deklaration och betalning som för en privatkund.

Import av ett begagnat fordon till Finland från EES-området

Skyldighet att lämna uppgifter om nya fordon

Om fordonens importör eller tillverkare säljer nya fordon ska denna innan handeln påbörjas till Skatteförvaltningen meddela priset som i allmänhet anges som försäljningspris för en fordonsmodell samt övriga uppgifter som bestäms av Skatteförvaltningen. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller både registrerade ombud och andra kommersiella aktörer som importerar eller marknadsför nya fordon.

Läs också