Så avregistrerar du dig från Skatteförvaltningens registrar i Minskatt

  1. Se bild

    Gå till MinSkatt fliken Kunduppgifter och välj där punkten Ändra registeruppgifter. På ingångssidan kan du även välja fliken Funktioner och där i punkten Registreringar och tillstånd välja Ändring av uppgifter i moms-, förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistren.

  2. Se bild

    Ändra registeruppgifter endast för sådana register som du vill få ändring till eller avsluta.

  3. Se bild

    Ändra registeruppgifter endast för sådana register som du vill få ändring till eller avsluta.

  4. Granska uppgifterna under Sammandrag-fliken. Tryck på Skicka för att slutföra.

Sidan har senast uppdaterats 23.2.2021