Så avregistrerar du dig från Skatteförvaltningens registrar i Minskatt

  1. Välj fliken Kunduppgifter och därifån punkten Ändra registeruppgifter.

    Du kan också välja länken Alla funktioner på ingångssidan och på den följande sidan länken Att Ändra registeruppgifter.

  2. Ändra registeruppgifter endast för sådana register som du vill få ändring till eller avsluta.

  3. Ifall du vill avsluta en viss registrering, ge sista registreringsdatumet. T.ex. om du vill avsluta momsregistreringen efter januari, anmäl 31.01. som sista registerdatumet.

  4. Granska uppgifterna under Sammandrag-fliken. Tryck på Skicka för att slutföra.