Intyg

Koncernskattecentralens kunder kan på begäran få ett hemvistintyg, intyg om betalning av skatter och intyg över momsskyldighet.

Hemvistintyg

Du kan beställa ett hemvistintyg (intyg om skatterättslig hemvist) genom att skicka e-post till adressen konserniverokeskus(at)vero.fi. Intyg kan ges endast till Koncernskattecentralens företagskunder.

Utländska hemvistintyg kan skickas för verifiering per e-post till adressen konserniverokeskus(at)vero.fi eller post till adressen

Koncernskattecentralen
PB 10
00052 SKATT

Intyg om betalning av skatter (skatteskuldsintyg) 

Kunden kan beställa ett skatteskuldsintyg i MinSkatt. Då intyget är tillgängligt visas det också i MinSkatt där du kan skriva ut det. 

Du kan beställa ett skatteskuldsintyg också på nätet med en beställningsblankett.

Intyg om momsskyldighet

Du kan beställa ett intyg om momsskyldighet genom att skicka e-post till adressen konserniverokeskus(at)vero.fi. Intyg kan ges endast till Koncernskattecentralens företagskunder.