Företags- och samfundskundernas viktiga datum 2017

Samfunden inlämnar sina skattedeklarationer inom 4 månader från räkenskapsperiodens utgång och beskattningen slutförs för deras del inom 10 månader från utgången av den månad då räkenskapsperioden slutar. Kvarskatterna betalas den 25 dagen i månaden efter den månad beskattningen slutförts och förskottsåterbäringarna den 7 dagen i den andra månaden efter sagda månad.

Ett samfund kan undvika samfundskatt genom att betala förskottskomplettering före den sista dagen då skattedeklarationen ska lämnas in. Beloppet av samfundsskatt som ska betalas kan minskas genom att betala förskottskomplettering senast en månad innan beskattningen slutförts.

Skattedeklarationer för samfund postas enligt den tidpunkt då samfundets räkenskapsperiod går ut. Våren 2017 får samfundskunderna inte längre den förhandsifyllda skattedeklarationen och deklarationsanvisningarna med posten. I stället får de ett meddelande om inlämnandet av skattedeklaration.

För skatter på eget initiativ, exempelvis för momsens och arbetsgivarprestationernas del, har det i kalendern antecknats de dagar då

 • skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen
 • avgiften ska betalas
 • sammandraget kommer till tjänsten MinSkatt

2017

Januari 2017

mån tis ons tors fre lör sön
            1.1.
2.1. 3.1. 4.1. 5.1 . 6.1. 7.1. 8.1.
9.1. 10.1 11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1.
16.1. 17.1. 18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1.
23.1. 24.1. 25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1.
30.1. 31.1.          


I januari används ännu 2016 års skattekort, men i löneuträkningen börjar man inkomstuppföljningen från början.

Du kan deklarera och betala skatter på eget initiativ i MinSkatt fr.o.m. 3.1.2017 och via Ilmoitin.fi och i andra än Skatteförvaltningens e-tjänster fr.o.m. 1.1.

3.1.

 • Förskottsskattens giroblanketter för år 2017 för kunder med 12 betalningsrater

5.1.

 • Uppgifter om byggande för november 2016 ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

9.1.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen (pappersblanketterna).
  Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för november 2016 och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för december 2016.

12.1.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för november 2016 och arbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för december 2016.

 • Det kan förekomma förseningar vid utbetalningen av återbäringar till företagskunder. Efter serviceavbrottet börjar återbäringar betalas 12.1.

20.1.

 • Sammandragsdeklaration för december 2016 (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

23.1.

 • Jord- och skogsbruksidkarnas skattedeklarationer (blanketterna 2 och 2C) hos kunderna
 • Beskattningssammanslutningars (till exempel jord- och skogsbruk-/fastighetssammanslutningarna) skattedeklarationer (blanketterna 2, 2C, 36) hos kunderna
 • Förskottsskattens förfallodag

31.1.

 • Den sista dagen då årsanmälningarna ska lämnas in
  Obs! Om arbetsgivarens årsanmälan, årsanmälan om dividender, årsanmälan om överskott från andelslag eller årsanmälan omutländska dividender lämnas in elektroniskt är den sista inlämningsdagen 3.2.2017.
 • Observera undantagen: Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst 15.2.2017, Årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och avgifter till arbetslöshetskassor 20.2.2017, Årsanmälan om delägarlån 24.2.2017.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Eventuella skatteskulder skickas till utsökning

Februari 2017

mån tis ons tors fre lör sön
    1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2.
6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2.
13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2.
20.2. 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2.
27.2. 28.2.          


1.2.

 • 2017 års skattekort tas i bruk
 • Förskottskompletteringens sista räntefria betalningsdag (gäller inte samfund)
 • Den 2 förfallodagen för 2015 års kvarskatt (gäller inte samfund)

3.2.

 • Den sista inlämningsdagen för arbetsgivarens årsanmälan eller årsanmälan om utbetalda dividender som lämnats in elektroniskt är 3.2.2017. 

6.2.

 • Uppgifter om byggande för december 2016 ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.
 • Förskottsskattens giroblanketter för år 2017 för kunder med färre än 12 betalningsrater
 • Blankettpaketet för rörelseidkare och yrkesutövare senast hos kunderna (blankett 5)
 • Blankettpaketet för näringssammanslutningar senast hos kunderna (blankett 6A)

7.2.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen (pappersblanketterna). Moms, sjöarbetsgivarprestationer och lotteriskatt för december 2016.
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för oktober-december 2016, som deklareras per kvartal: förfallodag för skattedeklaration (pappersblanketterna).

13.2.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms och lotteriskatt för december 2016 och arbetsgivarprestationer, sjöarbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för januari 2017.
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för oktober-december 2016, som deklareras per kvartal: förfallodag för skattedeklaration samt för skattebetalning (pappersblanketterna 7.2.)

15.2.

 • Årsanmälan om räntor som omfattas av källskatt på ränteinkomst, sista inlämningsdag.

20.2.

 • Sammandragsdeklaration för januari (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Årsanmälan om medlemsavgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor samt arbetslösas ersättningsdagar; sista inlämningsdag

  22.2.

 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

23.2.

 • Förskottsskattens förfallodag

24.2.

 • Årsanmälan om delägarlån; sista inlämningsdag

 28.2.

 • Momsskyldiga som omfattas av årsförfarandet, t.ex. primärproducenter och bildkonstnärer, lämnar in sin periodskattedeklaration och betalar momsen för 2016
 • Den sista dagen då jordbruksidkare ska lämna in sin skattedeklaration
 • Den sista returneringsdagen för skogsbrukets skattedeklaration hos momspliktiga kunder.
 • Den sista dagen då skattedeklaration för fastighetssammanslutningar och för jord- och skogsbrukssammanslutningar (blankett 36, 2, 2C, 7) ska lämnas in
 • Ansökan om återbäring av accis på energiprodukter i fråga om andra än samfund ska lämnas in senast 28.2.2017.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Eventuella skatteskulder skickas för publicering på protestlistan
 • Eventuella skatteskulder skickas till utsökning

Mars 2017

mån tis ons tors fre lör sön
    1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
13.3. 14.3. 15.3. 16.3. 17.3. 18.3. 19.3.
20.3. 21.3. 22.3. 23.3. 24.3. 25.3. 26.3.
27.3. 28.3. 29.3. 30.3. 31.3.    


 

3.3.

 • Fastighetsbeskattningsbeslut postas till kunderna

6.3.

 • Webbtjänsten Skattedeklaration på nätet öppnas för rörelseidkare och yrkesutövare.
 • Uppgifter om byggande för januari ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

9.3.

 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet öppnas för alla kunder kl. 12:00. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

13.3.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms och lotteriskatt för januari och arbetsgivarprestationer, sjöarbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för februari.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare får sina förhandsifyllda skattedeklarationer.

17.3.

 • Korrigeringarna till årsanmälningarna för 2016 ska göras senast 17.3.2017 - då hinner korrigeringarna med i de förhandsifyllda skattedeklarationerna. Efter 17.3.2017 ska felen korrigeras strax efter att man upptäckt dem. Om korrigeringar skickas in senast 12.10.2017, hinner uppgifterna med i den ordinarie beskattningen.

20.3.

 • Sammandragsdeklaration för februari (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.3.

 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

23.3.

 • Förskottsskattens förfallodag

31.3.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Eventuella skatteskulder skickas för publicering på protestlistan
 • Eventuella skatteskulder skickas till utsökning

April 2017

mån tis ons tors fre lör sön
          1.4. 2.4.
3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 7.4. 8.4. 9.4.
10.4. 11.4. 12.4. 13.4. 14.4. 15.4. 16.4.
17.4. 18.4. 19.4. 20.4. 21.4. 22.4. 23.4.
24.4. 25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4.


Personkunder (också de som verkar som närings- jord- och skogsbruksidkare) får sina förhandsifyllda skattedeklarationer.

3.4.

 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (inlämningsdagen kan även vara 9.5. eller 16.5., kontrollera inlämningsdagen på blanketten). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Webbtjänsten NSD stängs för näringsidkare som lämnar in sin skattedeklaration.
 • Den sista dagen då skattedeklaration för näringssammanslutningar ska lämnas in.

5.4.

 • Uppgifter om byggande för februari ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.4.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms och lotteriskatt för februari och arbetsgivarprestationer, sjöarbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för mars.

20.4.

 • Sammandragsdeklaration för mars (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

24.4.

 • Förskottsskattens förfallodag
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

30.4.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Eventuella skatteskulder skickas för publicering på protestlistan
 • Eventuella skatteskulder skickas till utsökning

Maj 2017

mån tis ons tors fre lör sön
1.5. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5.
8.5. 9.5. 10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5.
15.5. 16.5. 17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5.
22.5. 23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 27.5. 28.5.
29.5. 30.5. 31.5        

2.5.

 • Den sista dagen då samfundets skattedeklaration ska lämnas in, om räkenskapsperioden har utgått 31.12.2016
 • Den sista dagen då samfundens ansökningar om återbäring av energiaccis ska lämnas in
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för alla samfund, oavsett räkenskapsperiod. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

5.5.

 • Uppgifter om byggande för mars ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

9.5.

 • Den sista inlämningsdagen för personkunders förhandsifylld skattedeklaration i fråga om dem i vars blankett står 9.5. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Den sista inlämningsdagen för skattedeklaration för skogsbruk i fråga om de kunder som inte är momsskyldiga och i vars blankett står 9.5. som returdag.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (om inlämningsdagen på blanketten är 9.5.). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för de kunder som ska lämna in sin skattedeklaration senast den 9 maj. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

12.5.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms och lotteriskatt för mars och arbetsgivarprestationer, sjöarbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för april.
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för januari - mars 2017, som deklareras per kvartal: förfallodag för skattedeklaration samt för skattebetalning.

16.5.

 • Den sista inlämningsdagen för personkunders förhandsifylld skattedeklaration i fråga om dem i vars blankett står 16.5. Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om det har funnits något att tillägga eller korrigera. Om uppgifterna är rätta, behöver skattedeklarationen inte returneras.
 • Den sista inlämningsdagen för skattedeklaration för skogsbruk i fråga om de kunder som inte är momsskyldiga och i vars blankett står 16.5. som returdag.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare lämnar in näringsverksamhetens skattedeklaration, förhandsifylld skattedeklaration samt eventuella bilageblanketter (om inlämningsdagen på blanketten är 16.5.). Förhandsifylld skattedeklaration returneras endast om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga.
 • Webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet stängs för näringsidkarna och näringssammanslutningarna och för de kunder som ska lämna in sin skattedeklaration senast den 16 maj. Fastighetsuppgifter behöver inte korrigeras eller lämnas in om de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningsbeslutet stämmer.

22.5.

 • Sammandragsdeklaration för april (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

23.5.

 • Förskottsskattens förfallodag

31.5.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Eventuella skatteskulder skickas för publicering på protestlistan
 • Eventuella skatteskulder skickas till utsökning

Juni 2017

mån tis ons tors fre lör sön
      1.6. 2.6. 3.6. 4.6.
5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6.
12.6. 13.6. 14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6.
19.6. 20.6. 21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6.
26.6. 27.6. 28.6. 29.6. 30.6.    


5.6.

 • Uppgifter om byggande för april ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12 .6.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms och lotteriskatt för april och arbetsgivarprestationer, sjöarbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för maj.

20.6.

 • Sammandragsdeklaration för maj (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.6.

 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

23.6.

 • Förskottsskattens förfallodag

30.6.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Eventuella skatteskulder skickas för publicering på protestlistan
 • Eventuella skatteskulder skickas till utsökning

Juli 2017

mån tis ons tors fre lör sön
          1.7. 2.7.
3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7.
10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7.
17.7. 18.7. 19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7.
24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7.
31.7.            


5.7.

 • Uppgifter om byggande för maj ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

  12.7.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Moms och lotteriskatt för maj och arbetsgivarprestationer, sjöarbetsgivarprestationer andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för juni.

20.7.

 • Sammandragsdeklaration för juni (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

24.7.

 • Förskottsskattens förfallodag
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

31.7.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Eventuella skatteskulder skickas för publicering på protestlistan
 • Eventuella skatteskulder skickas till utsökning

Augusti 2017

mån tis ons tors fre lör sön
  1.8. 2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8.
7.8. 8.8. 9.8. 10.8. 11.8. 12.8. 13.8.
14.8. 15.8. 16.8. 17.8. 18.8. 19.8. 20.8.
21.8. 22.8. 23.8. 24.8. 25.8. 26.8. 27.8.
28.8. 29.8. 30.8. 31.8.      


7.8.

 • Uppgifter om byggande för juni ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

14.8.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Moms och lotteriskatt för juni och arbetsgivarprestationer, sjöarbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för juli.
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för april - juni 2017, som deklareras per kvartal: förfallodag för skattedeklaration samt för skattebetalning
 • När korrigeringarna till årsanmälningarna skickas in senast 14.8.2017, hinner korrigeringarna med i de korrigerade beskattningsbesluten. Efter detta gör varje korrigering av uppgifterna att man får ett nytt korrigerat beskattningsbeslut.

21.8.

 • Sammandragsdeklarationen för juli (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.8.

 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

23.8.

 • Förskottsskattens förfallodag

28.8.

 • Postningen av beskattningsbeslut börjar och fortgår ända till utgången av oktober (gäller inte samfund).

31.8.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Eventuella skatteskulder skickas för publicering på protestlistan
 • Eventuella skatteskulder skickas till utsökning

September 2017

mån tis ons tors fre lör sön
        1.9. 2.9. 3.9.
4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9.
11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9.
18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9.
25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9.  

Besluten om återbäring av punktskatt på energiprodukter och besluten om skogsvårdsavgift på Åland skickas till kunderna.

4.9.

 • Förfallodagen för fastighetsskattens 1. rat

5.9.

 • Uppgifter om byggande för juli ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.9.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Moms och lotteriskatt för juli och arbetsgivarprestationer, sjöarbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för augusti.

20.9.

 • Sammandragsdeklaration för augusti (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.9.

 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

25.9.

 • Förskottsskattens förfallodag

30.9.

 • Sista betalningsdagen för förskottskompletteringen för år 2016

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Eventuella skatteskulder skickas för publicering på protestlistan
 • Eventuella skatteskulder skickas till utsökning

Oktober 2017

mån tis ons tors fre lör sön
            1.10.
2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10.
9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10.
16.10. 17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 22.10.
23.10. 24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10.
30.10. 31.10.          


5.10.

 • Uppgifter om byggande för augusti ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.10.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms och lotteriskatt för augusti och arbetsgivarprestationer, sjöarbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för september.
 • Den korrigerade årsanmälan ska vara framme på Skatteförvaltningen för att uppgifterna ska hinna med iden ordinarie beskattningen 

16.10.

 • Förfallodagen för fastighetsskattens 2. rat

20.10.

 • Sammandragsdeklaration för september (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

23.10.

 • Förskottsskattens förfallodag
 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

31.10.

 • Även de sista beskattningsbeslut för år 2016 har skickats till kunderna
 • Beskattningen för år 2016 blir färdig
 • Den sista tidpunkten för komplettering av förskottsskatter med förskottskomplettering är 31.10.
  Ansökningar om ändring av förskottsskatt tas inte upp till behandling och du kan inte ansöka om tilläggsförskott i enlighet med det nya förfarandet under tiden 1–7.11.
 • Den sista dagen för inlämning av skattedeklarationsuppgifter via Samfundens skattedeklarationstjänst är 31.10, eftersom Samfundens skattedeklarationstjänsten tas ur bruk 1.11 och ersätts av e-tjänsten MinSkatt fr.o.m. 8.11. Samfundens inkomstskattedeklarationer kan lämnas i MinSkatt fr.o.m. 8.11.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Eventuella skatteskulder skickas för publicering på protestlistan
 • Eventuella skatteskulder skickas till utsökning

November 2017

mån tis ons tors fre lör sön
    1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11.
6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11. 11.11. 12.11.
13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11. 18.11. 19.11.
20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11. 25.11. 26.11.
27.11. 28.11. 29.11. 30.11.      


1.11.

 • 2016 års beskattningsuppgifter blir offentliga och läggs till påseende i skattebyråerna

2.11.

 • MinSkatt stängs 2.11 kl. 16 och öppnas onsdagen 8.11. 
  Under den tiden kan man exempelvis inte lämna in deklarationer av skatter på eget initiativ i MinSkatt. MinSkatt utvidgas i början av november och ändringarna tas i bruk först fr.o.m. 8.11.
 • Du kan inte söka uppgifter i skatteskuldsregistret fr.o.m. 2.11 kl. 16.
  Skatteskuldsregistret öppnas 8.11.

3.11.

 • Skattebyråerna, telefonservicen och chatten är öppna men betjäningen är begränsad till mottagande av skatteärenden, allmän rådgivning och handledning som gäller e-tjänsterna.

6.11.

 • Uppgifter om byggande för september ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.
 • Skattebyråerna, telefonservicen och chatten är öppna men betjäningen är begränsad till mottagande av skatteärenden, allmän rådgivning och handledning som gäller e-tjänsterna.

7.11.

 • Skattebyråerna, telefonservicen och chatten är öppna men betjäningen är begränsad till mottagande av skatteärenden, allmän rådgivning och handledning som gäller e-tjänsterna.

8.11.

 • Samfundens inkomstskattedeklarationer kan lämnas i MinSkatt. Dessutom kan samfunden ansöka om tilläggsförskott och andra ändringar i förskotten, begära omprövning och sköta andra ansökningsärenden i MinSkatt. I MinSkatt har det redan tidigare varit möjligt att lämna in deklarationer av skatter på eget initiativ (t.ex. moms och arbetsgivarprestationer), lämna in gåvoskattedeklarationer, svara på begäranden om utredning och anmäla kontonummer.

13.11.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter.
  Moms och lotteriskatt för september och arbetsgivarprestationer, sjöarbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för oktober.
 • Moms, arbetsgivarprestationer, övriga förskottsinnehållningar och källskatter för juli-september 2017, som deklareras per kvartal: förfallodag för skattedeklaration samt för skattebetalning

20.11.

 • Sammandragsdeklaration för oktober (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.11.

 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

23.11.

 • Förskottsskattens förfallodag

29.11. (inte fastställd)

 • Kvarskattens första rat ska betalas (gäller inte samfund).
  Förfallodagen för kvarskattens 2. rat är 1.2.2018.

30.11.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Eventuella skatteskulder skickas för publicering på protestlistan
 • Eventuella skatteskulder skickas till utsökning

December 2017

mån tis ons tors fre lör sön
        1.12. 2.12. 3.12.
4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 8.12. 9.12. 10.12.
11.12. 12.12. 13.12. 14.12. 15.12. 16.12. 17.12.
18.12. 19.12. 20.12. 21.12. 22.12. 23.12. 24.12.
25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12.

 

5.12.

 • 2016 års skatteåterbäringar inbetalas på bankkonton (gäller inte samfund). Om något kontonummer inte har anmälts till Skatteförvaltningen, betalas återbäringen i form av betalningsanvisning via OP.
 • Uppgifter om byggande för oktober ska ha kommit in till Skatteförvaltningen.

12.12.

 • Förfallodagen för skatt på eget initiativ: förfallodagen för skattedeklarationen och betalningen av skatter. Moms och lotteriskatt för oktober och arbetsgivarprestationer, sjöarbetsgivarprestationer, andra förskottsinnehållningar och källskatter samt försäkringspremieskatter för november.

20.12.

 • Sammandragsdeklaration för november (försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder)

22.12.

 • Förfallodag för betalningsuppmaning för skatter på eget initiativ

  27.12.

 • Förskottsskattens förfallodag

31.12.

Sammandraget skapas och överförs till MinSkatt (skatt.fi/minskatt)

 • Betalningsuppmaningar för skatter på eget initiativ skapas
 • Uppgifterna i skatteskuldsregistret uppdateras
 • Eventuella skatteskulder skickas för publicering på protestlistan
 • Eventuella skatteskulder skickas till utsökning

Obs! Om förfallodagen infaller på en lördag eller en helgdag, får avgiften betalas ännu på den första vardagen därefter.

Sidan har senast uppdaterats 17.4.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken