Avbrott i näringsverksamheten

En rörelseidkare eller en yrkesutövare kan avbryta sin näringsverksamhet antingen för viss tid eller tillsvidare. Avbrott i verksamheten ska anmälas till Skatteförvaltningen.

En rörelseidkare eller en yrkesutövare använder ändrings- och nedläggningsanmälan Y6 för att anmäla avbrott i näringsverksamheten till Skatteförvaltningen. Avbrott i verksamheten antecknas inte i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen.

Om en rörelseidkare eller en yrkesutövare meddelar att verksamheten avbrutits tillsvidare, avför Skatteförvaltningen denna ur förskottsuppbördsregistret, registret over momsskyldiga och arbetsgivarregistret. Då rörelseidkaren eller yrkesutövaren efter avbrottet återupptar verksamheten, ska han eller hon med blankett Y6 på nytt ansöka om registrering.

Om en rörelseidkare eller en yrkesutövare anmäler att verksamheten avbrutits för viss tid, ska han eller hon anmäla avbrottets start- och slutdatum. Även om verksamheten avbrutits för viss tid, ska en rörelseidkare eller en yrkesutövare lämna periodskattedeklarationerna om moms och arbetsgivarprestationer inom den utsatta tiden till Skatteförvaltningen.

Vid avbrott i verksamheten kan en rörelseidkare eller en yrkesutövare ansöka om avlyftning eller nedsättning av förskottsskatten. Ansökan lämnas med antingen ändrings- och nedläggningsanmälan Y6 eller blanketten Ansökan om skattekort och förskottsskatt (5010r). Till blanketten bifogas bokslutet för den sista räkenskapsperioden eller annan kalkyl samt en beräkning av det skattepliktiga inkomstbeloppet.

Även om verksamheten avbrutits, ska en rörelseidkare eller en yrkesutövare ändå returnera skattedeklarationen för näringsverksamhet, undertecknad och ifylld till nödvändiga delar.

Blanketten för ändrings- och nedläggningsanmälan Y6 kan hämtas på webbplatsen ytj.fi under punkten Y-blanketter. Blanketten sänds per post till adressen PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdatasystemet, PB 2000 00231 Helsingfors.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken