Avbrott i verksamheten

Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag kan avbryta sin näringsverksamhet antingen för viss tid eller tillsvidare. Avbrott i verksamheten ska anmälas till Skatteförvaltningen.

Ett öppet bolag och ett kommanditbolag ska med ändrings- och nedläggningsanmälan Y5 anmäla avbrott i näringsverksamheten till Skatteförvaltningen. Avbrott i verksamheten antecknas inte i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen.

Om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag meddelar att verksamheten avbrutits tillsvidare, avför Skatteförvaltningen detta ur förskottsuppbördsregistret, registret over momsskyldiga och arbetsgivarregistret. Då det öppna bolaget eller kommanditbolaget efter avbrottet återupptar verksamheten, ska det med blankett Y5 på nytt ansöka om registrering.

Om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag anmäler att verksamheten avbrutits för viss tid, ska sammanslutningen anmäla avbrottets start- och slutdatum. Även om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag anmäler ett avbrott i verksamheten, ska det ändå inom den utsatta tiden lämna periodskattedeklarationen om moms och arbetsgivarprestationer till Skatteförvaltningen.

Vid avbrott i verksamheten kan ett öppet bolag eller ett kommanditbolag ansöka om avlyftning eller nedsättning av förskottsskatten. Ansökan görs med  blanketten Ansökan om skattekort och förskottsskatt (5010r). Till blanketten bifogas bokslutet för den sist a räkenskapsperioden eller en annan kalkyl samt en beräkning av det skattepliktiga inkomstbeloppet.

Trots avbrott i verksamheten, ska ett öppet bolag och ett kommanditbolag alltid returnera den förhandsifyllda skattedeklarationen, undertecknad och ifylld till nödvändiga delar, till Skatteförvaltningen.

Blanketten Ändrings- och nedläggningsanmälan Y5 kan hämtas på webbplatsen ytj.fi under punkten Y-blanketter. Blanketten sänds per post till adressen PRS – Skatteförvaltningen, Företagsdat

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken