Avbrott i verksamheten – aktiebolag och andelslag

Ett aktiebolag eller ett andelslag kan avbryta sin verksamhet antingen för viss tid eller tills vidare. Avbrott i verksamheten ska anmälas till Skatteförvaltningen med ändringsanmälan Y4. Avbrott i verksamheten antecknas inte i handelsregistret, som förs av Patent- och registerstyrelsen.

Ändringsanmälan Y4 kan laddas ned i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst. Skicka blanketten per post till adressen

PRS - Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors.

Bokslut måste alltid upprättas

Ett aktiebolag eller andelslag ska upprätta bokslut även när det har lämnat en anmälan till Skatteförvaltningen om att verksamheten avbryts.

Aktiebolaget eller andelslaget ska

  • upprätta bokslut för varje räkenskapsperiod även om det inte har haft någon verksamhet
  • skicka bokslutet direkt till Patent- och registerstyrelsen för registrering.

 Ytterligare information om bokslutsanmälan (PRS).

Deklaration av skatter på eget initiativ måste lämnas

Även om ett aktiebolag eller ett andelslag anmäler ett avbrott i verksamheten, ska det ändå lämna en deklaration av skatter på eget initiativ till Skatteförvaltningen inom den utsatta tiden.

I MinSkatt lämnas en separat deklaration för varje skatteperiod genom att i skattedeklarationen välja punkten Ingen verksamhet eller Ingen löneutbetalning.

I pappersdeklarationens momsuppgifter fyller man i en nolla (0) vid Moms att betala / Moms som berättigar till återbäring. Om inga löneutbetalningar har skett under skatteperioden, antecknar man i arbetsgivarprestationerna en nolla (0) vid punkterna

  • Verkställd förskottsinnehållning

  • Källskatt på löner

  • Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala.

Om verksamheten avbryts, kan uppgifterna om skatter på eget initiativ lämnas på förhand för följande halvår.

Verksamhaten avbryts tills vidare – Skatteförvaltningen avregistrerar

Om ett aktiebolag eller ett andelslag meddelar att verksamheten avbrutits tills vidare, stryker Skatteförvaltningen aktiebolaget eller andelslaget ur

  • förskottsuppbördsregistret
  • registret över momsskyldiga
  • arbetsgivarregistret.

En deklaration av skatter på eget initiativ ska även lämnas för verksamhetens sista skatteperiod.

Då aktiebolaget eller andelslaget efter avbrottet återupptar verksamheten, ska det på nytt ansöka om registrering med blankett Y4. Aktiebolag kan ansöka om registrering även i Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst.

Det går att söka ändring i förskottsskatt

Vid avbrott i verksamheten behöver ett aktiebolags eller ett andelslags förskottsskatt eventuellt ändras.  Ändring i eller avlyftning av förskottsskatt kan sökas exempelvis i MinSkatt. I ansökan ska man antingen uppskatta det beskattningsbara resultatet eller lämna en uträkning av resultatet som specificerar intäkter och kostnader.

Lämna vid behov en skattedeklaration

Trots avbrott i verksamheten ska ett aktiebolag och ett andelslag alltid lämna en skattedeklaration till Skatteförvaltningen om det ändå har haft verksamhet.