Så här beskattas olika företagsformer

Som företagare ansvarar du för företagsverksamhetens skatter genast efter etableringen av företaget. Ta reda på hur företagsformen påverkar beskattningen och ansvaret.

Vem svarar för skatterna?

Rörelseidkare och yrkesutövare (firma)

Skatterna betalas av rörelseidkaren och yrkesutövaren personligen. En firma är inte en särskild skattskyldig. De inkomster som du får från företaget beskattas som din inkomst.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en självständig skattskyldig. Aktiebolagets inkomster påverkar inte en enskild delägares beskattning.

Andelslag

Ett andelslag är en självständig skattskyldig. Andelslagets inkomst påverkar inte beskattningen av andelslagets medlemmar.

Öppet bolag

Skatterna betalas av företagaren som äger bolaget. Inkomsten fördelas som bolagsmännens inkomstandelar för vilka de betalar skatt. Öppna bolag är inte särskilda skattskyldiga i inkomstbeskattningen.

Kommanditbolag

Skatterna betalas av företagaren som äger bolaget. Inkomsten fördelas som bolagsmännens inkomstandelar för vilka de betalar skatt. Kommanditbolag är inte särskilda skattskyldiga i inkomstbeskattningen.

Hur mycket skatt ska man betala?

Rörelseidkare och yrkesutövare (firma)

Företagsinkomsten indelas i kapital- och förvärvsinkomst. 

kapitalinkomster betalar du en skatt på 30 %. När kapitalinkomsten är större än 30 000 euro ska du betala skatt på 34 % av den överstigande delen. 

Du betalar skatt på din förvärvsinkomst enligt en progressiv skatteskala.

Aktiebolag

Aktiebolag betalar 20 % skatt på sitt resultat.

Andelslag

Andelslag betalar 20 % skatt på sitt resultat.

Öppet bolag

Bolagsmännens inkomstandel indelas i kapital- och förvärvsinkomst. 

kapitalinkomster betalar du en skatt på 30 %. När kapitalinkomsten är större än 30 000 euro ska du betala skatt på 34 % av den överstigande delen. 

Du betalar skatt på din förvärvsinkomst enligt en progressiv skatteskala.

Kommanditbolag

Bolagsmännens inkomstandel indelas i kapital- och förvärvsinkomst.

kapitalinkomster betalar du en skatt på 30 %. När kapitalinkomsten är större än 30 000 euro ska du betala skatt på 34 % av den överstigande delen.

Du betalar skatt på din förvärvsinkomst enligt en progressiv skatteskala.

Kan jag ta ut lön från företaget?

Rörelseidkare och yrkesutövare (firma)

Du kan inte betala lön till dig själv eller din make. Du kan göra penninguttag (privatuttag) ur företaget.

Aktiebolag

Som delägare kan du ta ut medel från ett aktiebolag i form av lön eller dividend. Du får inte göra skattefria privatuttag. Lån från bolaget betraktas som delägarlån.

Andelslag

Andelslag kan betala lön eller ersättningar till sina medlemmar.

Öppet bolag

Bolagsmännen kan vara anställda av bolaget och få lön.

Kommanditbolag

Bolagsmännen kan vara anställda av bolaget och få lön.

Vem ansvarar för företagets åtaganden?

Rörelseidkare och yrkesutövare (firma)

Som näringsidkare eller yrkesutövare ansvarar du personligen för företagets alla åtaganden.

Aktiebolag

Som aktieägare ansvarar du för företagets åtaganden med det insatta kapitalet, såvida du inte gått i borgen för företagets lån.

Andelslag

Som medlem i andelslag ansvarar du för företagets åtaganden med det insatta kapitalet, såvida du inte gått i borgen för företagets lån. Normalt är det fråga om andelsgift.

Öppet bolag

Som bolagsman ansvarar du för företagets åtaganden, även för andra bolagsmäns åtaganden.

Kommanditbolag

Som ansvarig bolagsman ansvarar du för företagets åtaganden, även för andra ansvariga bolagsmäns åtaganden. Som tyst bolagsman ansvarar du endast med din insats i företaget.

För vem passar företagsformen?

Rörelseidkare och yrkesutövare (firma)

Firma passar nyblivna småföretagare. Det är den enklaste bolagsformen och är lätt att grunda.

Aktiebolag

Aktiebolag passar för all slags affärsverksamhet. En fördel med aktiebolag är att ansvaret är begränsat: Aktieägarna ansvarar för företagets åtaganden med det insatta kapitalet, såvida de inte gått i borgen för företagets lån.

Andelslag

Andelslag är en flexibel bolagsform. Andelslag passar medlemmar som engagerar sig i målen och är aktiva.

Öppet bolag

Öppet bolag är ett bra val för familjeföretag.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är ett bra val för familjeföretag.