Förskottsuppbördsregistret – ny företagare

Skatteförvaltningen registrerar företagare i förskottsuppbördsregistret på ansökan. I registret kan införas var och en som bedriver eller sannolikt kommer att bedriva näringsverksamhet om de övriga kraven för näringsverksamhet uppfylls.

Anmäl dig till förskottsuppbördsregistret genom att fylla i etableringsanmälan Y3

Om du redan har FO-nummer (företags- och organisationsnummer), kan du ansöka om registrering med ändrings- och nedläggningsanmälan Y6.

Du kan inte bli införd i förskottsuppbördsregistret retroaktivt

Rörelseidkare och yrkesutövare införs i förskottsuppbördsregistret den dag då registreringsansökan har kommit in. Om du skickar in ansökan på förhand kan du också ange ett senare datum för registreringens början. Du behöver inte konkret inleda din verksamhet innan du har registrerats, utan det räcker att du sannolikt kommer att inleda verksamheten. Det kan vara svårt för en ny företagare att få uppdrag innan företaget har förts in i registret.

Det tar cirka 3 veckor att behandla en registreringsansökan räknat från det att man lämnat in en etableringsanmälan. Inom de flesta branscherna kan man inleda arbetet trots att registreringen ännu inte behandlats till slut. Du kan dock börja fakturera dina kunder först efter att du blivit införd i registret.

Du kan kontrollera din förskottsuppbördsregistrering via FODS-informationstjänsten

Skatteförvaltningen skickar till dig ett meddelande om att företaget har införts i förskottsuppbördsregistret. Uppgiften är offentlig och visas i Företags- och organisationsdatasystemet strax efter registreringen.

Kontrollera om företaget har införts i förskottsuppbördsregistret (ytj.fi)

Om företagaren inte är i förskottsuppbördsregistret ska den som betalar ersättningar för arbete ta ut förskottsinnehållning.

Det är inte obligatoriskt att vara i förskottsuppbördsregistret. Införandet i förskottsuppbördsregistret bevisar att betalaren av arbetsersättningar och bruksavgifter inte behöver ta ut förskottsinnehållning. Om du är företagare men inte i förskottsuppbördsregistret, ska du skaffa dig ett skattekort och visa upp det för betalaren av arbetsersättningarna.

Läs mer om skattekort

Förskottsuppbördsregistreringen påverkar hushållsavdraget

Förskottsuppbördsregistreringen kan också påverka hushållsavdraget som beviljas företagarens kunder.

Läs mer om hushållsavdraget

Försummelser gör att företaget inte kan registreras

I förskottsuppbördsregistret införs inte rörelseidkare eller yrkesutövare som har haft väsentliga försummelser i beskattningen.

Till följd av försummelserna i beskattningen eller i bokföringen kan rörelseidkare och yrkesutövare också avregistreras från förskottsuppbördsregistret.

Ytterligare information om registrering och avregistrering

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken