Förskottsskatter – ny företagare

Förskottsskatt betalas på basis av inkomsterna av näringsverksamheten. När du inleder din verksamhet ska du uppskatta inkomsterna av och kostnaderna för näringsverksamheten. För att kunna betala förskottsskatten skickar Skatteförvaltningen till dig giroblanketter som har beräknats enligt din uppskattning.

Ansök om förskottsskatt genom att fylla i etableringsanmälan Y3.

Ansök om förskottsskatt eller ändra din förskottsskatt på nätet eller med en blankett.

Uppskatta dina inkomster av näringsverksamheten i etableringsanmälan

Skatteförvaltningen räknar ut den skatt som en rörelseidkare eller yrkesutövare ska betala i förväg: förskottskatten, dvs. förskotten. Det här kallas för förskottsuppbörd. För nya företagare fastställs förskottsskatten enligt de belopp vad företagaren har angett i etableringsanmälan som sin omsättning och beskattningsbara inkomst för den första räkenskapsperioden. Skatteförvaltningen postar giroblanketter för att betala förskottsskatten.

Kom ihåg att kontrollera beloppet av förskottsskatt och anmäla om ändringar i inkomsterna

Det kan vara svårt för en ny företagare att uppskatta sina inkomster och utgifter i näringsverksamheten. Kom ihåg att kontrollera beloppet av förskottsskatt och anmäla om eventuella ändringar i verksamheten till Skatteförvaltningen så snart som möjligt. Beloppet av förskottskatt grundar sig på en uppskattning som måste preciseras om inkomsterna och kostnaderna förändras. Det är möjligt att ändra förskottsskatten också under räkenskapsperioden.

Om verksamheten är förlustbringande återstår det inte någon förskottsskatt att betala. Kontakta i så fall Skatteförvaltningen för att ändra förskottsskatten.

Om du bedriver verksamhet i liten skala, kan företagsinkomsterna och -utgifterna också beaktas i ditt skattekort för löneinkomst.

Du kan ansöka om ändring av skattekortet eller förskottskatten på följande sätt:

Om din regelbundna verksamhet är säsongartad (t.ex. sommarkiosk eller skidkurser), kan du ansöka om förskottsskatt för de månader då du tjänar in inkomsterna.

Förskottsskatten fastställs vanligen enligt inkomsterna för tidigare år

När du fortsätter med företagsverksamheten används som grund för förskottsskatten inkomstuppgifterna i den senast slutförda beskattningen. Exempelvis förskottsskatten för 2016 fastställs enligt beskattningsuppgifterna för år 2014.

Exempel: Du har lämnat in etableringsanmälan vid ingången av 2014 och uppskattat dina inkomster av företagsverksamheten till 10 000 euro. Vid utgången av 2014 märker du att inkomsterna trots allt uppgick till 20 000 euro. Beskattningen för år 2014 slutförs i oktober 2015.

Eftersom du har betalat för litet i förskottsskatt måste du betala kvarskatt. Kvarskatten för 2014 betalas i december 2015 och i februari 2016. Skatteförvaltningen räknar ut förskottsskatten för 2016 enligt en inkomst om 20 000 euro. Förskottsskatten för det följande året kommer således att vara större än året innan. I början av år 2016 kan du vara tvungen att betala skatter för två olika år: kvarskatt för år 2014 och förskottsskatt för år 2016.

För att undvika kvarskatten lönar det sig att ansöka om ändring av förskottsskatten redan under skatteåret så att skatt flyter in till så rätt belopp som möjligt.

Kontrollera hur mycket du måste betala i skatt (skatt.fi/skatteräknare).

Betalningsraterna för förskottsskatt fastställs enligt skattebeloppet

Förskottsskatten förfaller till betalning beroende på skattebeloppet antingen varje månad, varannan månad eller tre gånger om året.

Läs mer om betalningsmånaderna för förskottskatt och se anvisningar för betalningen.

Förutom det skattepliktiga resultatet av näringsverksamheten påverkas beloppet på en rörelseidkares och yrkesutövares förskottsskatt också av företagarens samtliga andra inkomster, såsom löneinkomst och startpeng. När du ansöker om förskottskatt, ange också dina skatteavdrag, såsom räntor på bostadslån, eftersom också dessa påverkar beloppet av förskottsskatt.

Från förskottsskatt till den slutliga beskattningen

Om du inte har betalat tillräckligt med förskottsskatt under året, måste du betala den resterande skatten i efterhand i form av kvarskatt. Ränta tas ut på kvarskatten. Om du har betalat för mycket förskottsskatt, får du skatteåterbäring. Uppgifterna i den slutliga beskattningen kan avvika från de uppgifter som lämnats för förskottsskatten om uppgifterna inte har kontrollerats eller uppdaterats under året.

Inkomst från näringsverksamhet beskattas som inkomst för det år då räkenskapsperioden går ut.

Exempel: Räkenskapsperioden är 1.2.2015 - 31.1.2016. Du har tjänat inkomsterna huvudsakligen under 2015. Förskottsskatterna beräknas emellertid för år 2016 under vilket räkenskapsperiod går ut, trots att du bedrivit verksamhet under en enda månad under det året.

Läs mer om betalningen av kvarskatt.

Komplettera förskottsskatten med förskottskomplettering

Om du mot slutet av året märker att du betalat för lite i förskottsskatt, kan du komplettera beloppet genom att betala förskottskomplettering.

Räkna ut beloppet av förskottskomplettering (skatt.fi/skatteprocenträknare)

Mata in din förvärvsinkomst i företagsverksamheten i punkten Övriga förvärvsinkomster som omfattas av förskottsbetalning och lägg till också de övriga inkomsterna och avdragbara utgifterna om du har sådana.

Observera att räknarens resultat är endast riktgivande.

Så här betalar du förskottskomplettering.

En obetald förskottsskatt skickas till utsökning

Om du inte betalar din förskottsskatt skickar Skatteförvaltningen till dig en betalningspåminnelse om den obetalda skatteraten. Då ska du betala förskottsskatten enligt uppgifterna i betalningspåminnelsen.

Om du har betalningssvårigheter, kontakta Skatteförvaltningen.

Om du har tappat bort dina giroblanketter för förskottsskatt, ring till servicetelefonen 029 497005 (Företagare, samtalet kostar lna/msa).

Detaljerade information om förskottsskatter under år 2016.

När man startar ett företag och ansöker om FO-nummer Införande i förskottsuppbördsregistret  

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken