Nya företag – rörelseidkare och yrkesutövare

Tänker du inleda verksamheten som rörelseidkare eller yrkesutövare? Fyll i etableringsanmälan Y3. Med etableringsanmälan kan du anmäla dig t.ex. som momsskyldig eller i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och handelsregistret. Du kan få ett FO-nummer inom ett par dagar, men i övrigt tar registreringen cirka 3 veckor.

Fyll i och skriv ut etableringsanmälan Y3 (www.ytj.fi)

Skicka blanketten till adressen:
PRS – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

FO-numret får du snabbt

Ett nytt företag tilldelas ett FO-nummer (företags- och organisationsnummer) efter det att etableringsanmälan har införts i företags- och organisationsdatasystemet (FODS).  Du kan också se ditt FO-nummer via FODS-tjänsten efter cirka två arbetsdagar efter det att du lämnat in eller postat din etableringsanmälan.

Kontroll av FO-nummer (www.ytj.fi)

Rörelseidkare eller yrkesutövare kan ha endast ett FO-nummer

Om du har tidigare bedrivit näringsverksamhet och du tänker nu återuppta verksamheten, använd samma FO-nummer som tidigare. FO-numret finns kvar trots nedläggningen och du kan fortsätta med verksamheten med samma FO-nummer.

Anmäl om återupptagande av verksamheten med blankett Y6 (www.ytj.fi)

Lämna din anmälan i god tid

Om verksamheten inte är tillståndspliktig, kan du inleda företagsverksamheten strax efter att du lämnat etableringsanmälan. Innan du inleder verksamheten lönar det sig att öppna ett separat bankkonto för penningrörelsen i näringsverksamheten, ordna bokföringsärendena, teckna nödvändiga försäkringar och sköta andra praktiska frågor. Information om företagarens pensionsförsäkringar (FöPL) får du från ditt försäkringsbolag.

Registreringen tar cirka 3 veckor.

Läs mer om registreringarna

Rörelseidkare och yrkesutövare behöver inte registrera sig i handelsregistret

Registreringen i handelsregistret är obligatorisk om

  • du idkar tillståndspliktig näring; läs mer om tillståndspliktig verksamhet (yrityssuomi.fi/luvat)
  • du har ett fast driftställe för näringsverksamheten, med andra ord en affärslokal som är separat från den egna bostaden
  • du har andra anställda än din make eller maka eller minderåriga barn eller barnbarn
  • du vill skydda ditt firmanamn, med andra ord ha ensamrätten till namnet.

Hur kan man skydda ett firmanamn?

Det effektivaste sättet att skydda företagets firmanamn är att anmäla det för handelsregistret.

Man kan inte alltid vara säker på att firmanamnet är sådant att det kan registreras. Efter att etableringsanmälan lämnats in undersöks firmanamnet vid handelsregistret.

Registrering i handelsregistret är avgiftsbelagd. Läs mer om behandlingsavgifterna i handelsregistret.

Anmäl din bransch med etableringsanmälan

När du fyller i företagets etableringsanmälan, anmäl företagets bransch. Av branschuppgiften framgår inom vilken näringsgren företaget verkar och vad det gör. En bransch kan vara t.ex. tandläkarverksamhet, herr- och damfrisering eller skönhetsvård.

Man kan registrera en enda bransch (huvudsakliga näringsgren) i handelsregistret och i de övriga datasystemen. Denna bransch visas då t.ex. i FODS-informationstjänsten. Företaget kan också ha annan verksamhet som framgår av branschuppgiften i etableringsanmälan.

Ange näringsgrensuppgiften i etableringsanmälan enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning

Näringsgrensindelningen hittar du på Statistikcentralens webbplats (www.stat.fi).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken